• Αραμπατζής Μιχάλης κοινοποίησε στην ομάδα Ηλεκτρονικοί πριν από 8 έτη, 1 μήνας

    Διοργανώνουμε παρουσίαση των Τομέων και Ειδικοτήτων του 2 ΣΕΚ Αν. Αττικής
    στις 27-5-2013 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Κορωπίου.

    (Στην εκδήλωσή μας προσκεκλημένοι είναι Σχολεία, Σύλλογοι Γονέων, ΚΕΠ, Επαγγελματικοί Φορείς και οπωσδήποτε όποιος ενδιαφερόμενος το επιθυμεί).

    Θα επιχειρήσω να αναρτήσω την πρόσκληση.
    Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΕΚ.