• ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΣ φόρτωσε τo αρχείο: Σκάκι και Εικαστικά στην ομάδα Το σκάκι στην εκπαίδευση πριν από 2 έτη, 5 μήνες

    Μια ενδιαφέρουσα πρόταση για πρόγραμμα στο σχολείο που να συνδέει το σκάκι με τα Εικαστικά, από την Δροσίνου Ευφροσύνη. Η εργασία αυτή προέκυψε μετά το σεμινάριο «Ένταξη του σκακιού στην εκπαιδευτική διαδικασία και παιδαγωγική του αξιοποίηση» από το ΠΕΚ Πάτρας, τον Ιούνιο 2017