• Ο/η ΧΑΝΔΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ έγραψε μια ενημέρωση πριν από 5 έτη, 10 μήνες

    Exploring the effectiveness of the educational drama techniques in the english language classroom via portfolio implementation [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]
    Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσαςθεωρείται ως ένα πακέτο από κανόνες που οι μαθητές πρέπει να κατέχουν γιαεξεταστικούς λόγους. Αντιθέτως, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας θα έπρεπε ναθεώρειται ότι αποτελεί κομμάτι της κονωνικής ανάπτυξης του μαθητή διότι η γλώσσαείναι επικοινωνία, πολιτισμός, ένα μέσο για να χτίσουμε τον κοινωνικό μας ρόλοστην κοινωνία. Γι αυτό είναι σημαντικό για το δάσκαλο και τις εκπαιδευτικές αρχέςνα δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα που θα εξυπηρετεί αυτό το σκοπό και θα στοχεέειπέρα από τα πλαίσια του βιβλίου της τάξης.Αυτό που απαιτείται είναι να ξεφύγουμε από τα όρια της τάξης και ναεμπλέξουμε τους μαθητές σε ρεαλιστικές κοινώνικές καταστάσεις όπου θαμπορέσουν να μάθουν πως να χρησιμοποιούν τη γλώσσα επικοινωνιακά.Το εκπαιδευτικό δράμα, ως εργαλείο διδασκαλίας και εκμάθησης μιας ξένηςγλώσσας, είναι πολύτιμο και μπορεί να δημιουργήσει τις καλύτερες προυποθέσειςπρος αυτό το σκοπό. Εμπλέκει τους μαθητές συναισθηματικά στη μαθησιακήδιαδικασία, τρέφει την δημιουργική και εκφραστική χρήση της γλώσσας κι επομένωςτη δόμηση προσωπικών και κοινωνικών νοημάτων από τους μαθητές. Οι μαθητέςεκτίθενται σε διάφορες μορφές της γλώσσας μέσα από αυθεντικά και λογοτεχνικά καικείμενα και δημιουργείται το κίνητρο να εξερευνήσουν τη γλώσσα μέσα σεδιαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια.Είναι όμως κατανοητό ότι η μέθοδος της μάθησης και της αξιολόγησης πρέπεινα συγκλίνει και γι αυτό ο δάσκαλος θα πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικές μάθησης καιαξιολόγησης που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Η διαδραστική και βιωματική μάθησηαπαιτεί τη χρήση τεχνικών αξιολόγησης που υποστηρίζουν την αποτελεσμτικήεπικοινωνία και όχι τη χρήση των παραδοσιακών, μηχανικών εξετάσεων που έχουνως στόχο τις εξετάσεις και την ξερή απόκτηση γνώσεων. Το πορτφόλιο αποτελεί έναεναλλακτικό εργαλείο αξιολόγησης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορουςτρόπους για αξιολόγηση, αναστοχασμό ή εξερεύνηση τηε διδακτικής και τηςμαθησιακής διαδικασίας. Οι τεχνικές του πορτφόλιο προσφέρουν δυνατότητεςαλληλεπίδρασης, αυτοαξιολόγησης και αυτονομίας στη γλωσσική ανάπτυξη τουμαθητή, τα οποία αποτελούν βασικές απαιτήσεις του νέου αναλυτικού προγράμματοςτης αγγλικής γλώσσας.Σ αυτή την εργασία περιλαμβάνεται ένα παράδειγμα μελέτης το οποίοπειραματίζεται με την εισαγωγή των μεθόδων αυτών στο ελληνικό δημόσιο σχολείοδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνά την αποτελεσματικότητα αυτών στηνελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

    CHANDROU KYRIAKI
    http://apothesis.eap.gr/handle/repo/13480