• ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΛΙΟΠΗ κοινοποίησε στην ομάδα Ανεστραμμένη τάξη πριν από 2 έτη, 5 μήνες

    Μια ενδιαφέρουσα διαφορετική διδασκαλία που με προκαλεί να τη δοκιμάσω στην τάξη μου μαζί με τους μικρούς μου μαθητές