• ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ κοινοποίησε στην ομάδα Ανεστραμμένη τάξη πριν από 7 μήνες, 3 εβδομάδες

    Ενδιαφέρον τρόπος διδασκαλίας! Επιλεκτικά θα προσπαθήσω να τον εφαρμόσω στους μαθητές μου χωρίς να στερηθούν το παιγνίδι και την φυσική άσκηση. Ιδανικός για δημιουργικές εργασίες και προγράμματα, όσον αφορά την ειδικότητά μου.