• ΜΠΑΚΟΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ δημοσίευσε μία ενημέρωση στην ομάδα Βιολόγοι: πριν από 9 έτη, 9 μήνες

    ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) KAI ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ 6988896509 ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ Η E-mail kbakol@sch.gr