• ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ δημοσίευσε μία ενημέρωση στην ομάδα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: πριν από 10 έτη, 5 μήνες

    Ν’ αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα
    Τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους,
    Τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα
    (Μα πιο πολύ απ’ όλα ) Και πολύ ν’ αγαπάς τους ανθρώπους