• ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΙΔΗ κοινοποίησε στην ομάδα Κοινότητα MOODLE Ελλήνων Εκπαιδευτικών πριν από 3 έτη, 5 μήνες

    Καλημέρα .Μήπως γνωρίζει κανείς για :Την δράση διαδικτυακών μαθημάτων (online lessons): «Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων». Αξίζει τον κόπο να τα κάνει κανείς ή μας καλύπτει πλήρως το moodle