• ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΙΝΟΥ κοινοποίησε στην ομάδα ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ πριν από 3 μήνες

  Ευρωπαϊκή εβδομάδα μείωσης των απορριμμάτων-Unwaste our Planet
  Πρόκειται για την μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή καμπάνια με κοινό σύνθημα «Αθέατα Απόβλητα – Ποιο είναι το πραγματικό βάρος τους;», στην οποία συμμετέχουν οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες αρχές, ενώσεις, επιχειρήσεις, συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες (21-29 Νοεμβρίου 2020). Στην Ελλάδα συντονιστής της δράσης είναι ο Hellenic Recycling Agency (HRA): eoan.gr.

  Δεδομένου ότι τα Σχολεία βρίσκονται σε καθεστώς τηλε-εκπαίδευσης και καμία δράση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης προτείνουμε μια διαδικτυακή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με ανταλλαγή εφαρμοσμένων ιδεών σε περιβαλλοντικά προγράμματα που αφορούν τα βασικά R (reduce, repare, reuse, recycle) ή ιδεών και πρακτικών που πρόκειται να εφαρμοστούν την τρέχουσα σχολική χρονιά. Η δράση θα γίνει διαδικτυακά στην πλατφόρμα ZOOM την Παρασκευή 27.11.2020 και ώρα 17.30- 19.45
  info: iodinou@gmail.com

  Η δράση πλαισιώνεται από το ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ- ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ που θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του με τίτλο « Η μπάντα των απορριμματοφόρων» καθώς και κατασκευές ηχητικών και μουσικών οργάνων από απορρίμματα.

  Θα παρουσιαστεί επίσης από την Μυρτώ Φοίφα το Re-Think Project, δίκτυο κοινωνικής διαχείρισης και αυτοδιαχείρησης της ύλης και της τροφής που έχει έδρα στην Καλαμάτα και δράση σε ολόκληρη την Ελλάδα.

  Στο webinar μπορούν να συμμετάσχουν :

  Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρουσιάσουν την /τις δράση/εις, που υλοποίησαν ή σκοπεύουν να υλοποιήσουν την τρέχουσα σχολική χρονιά μπορούν να συμμετάσχουν ατομικά ή και με μαθητές/τριες μέλη των περιβαλλοντικών ομάδων τους.

  Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να ενημερωθούν και να δραστηριοποιηθούν

  Μέλη / ομάδες της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην σχετική θεματική με ή χωρίς παρέμαβαση.

  Ενδεικτική θεματολογία:

  Πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων (πλαστικά μιας χρήσης, υπερβολικό περιτύλιγμα)
  Διαχείριση επικίνδυνων απορριμμάτων
  Πρόληψη κατασπατάλησης των τροφίμων
  Προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης
  Επανάχρηση
  Άλλο
  Πληροφορίες για την πρόσκληση

  Πληροφορίες για την δράση του Γραφείου Περιβαλλοντικής : Unwaste our Planet

  Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/QKgAqqcxqp93EmbT9

  μέχρι 26 /11/2020