• Ο/η eSafety έγραψε μια ενημέρωση πριν από 7 έτη, 2 μήνες

    Όλοι μαζί από κοινού απαιτούμε ως χρήστες από την εταιρεία Facebook να σεβαστεί τα δικαιώματα των παιδιών.
    1. Να σταματήσει να έχει εξ αρχής τα προφίλ των χρηστών δημόσια γιατί με τον τρόπο αυτό θέτει σε κίνδυνο τα παιδιά που γίνονται χρήστες της υπηρεσίας.
    2. Να σεβαστεί την υποχρέωσή της απέναντι στον νόμο και να ταυτοποιεί τους χρήστες με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείει παιδιά κάτω από τα 13 έτη.

    Υπογράφουμε, συμμετέχουμε και διαδίδουμε τη διεθνή καμπάνια: https://secure.avaaz.org/en/petition/Alliance_for_childrens_online_rights/