• ΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ A. διέγραψε το αρχείο: Κίνητρα και Απόπειρες Γραφής στο Νηπιαγωγείο στο πλαίσιο της διδασκαλίας του παραμυθιού Η Πεντάμορφη και το Τέρας από την ομάδα Δημιουργικοί Εκπαιδευτικοί πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα