• ΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ A. διέγραψε το αρχείο: Η ρυθμική ενορχήστρωση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη χρήση της μουσικής τεχνολογίας: μία πρόταση εκπαιδευτικής βιωματικής δράσης από την ομάδα Δημιουργικοί Εκπαιδευτικοί πριν από 11 μήνες, 3 εβδομάδες