• Ο/η ΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ A. έγραψε μια ενημέρωση πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες

    The Development of Creative Thinking in the Context of Educational
    Programs With Stimulus — Focus on Literary Texts,
    Nursery School Applications. Άρθρο μου που δημοσιεύτηκε στο διεθνές εκπαιδευτικό περιοδικό Journal of Modern Education Review, ISSN 2155-7993, USA,
    Volume 10, No. 11 (November 2020), στις σελίδες 1065–1071.
    http://www.academicstar.us/issueshow.asp?daid=3408