• ΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ A. κοινοποίησε στην ομάδα Δημιουργικοί Εκπαιδευτικοί πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες

    The Development of Creative Thinking in the Context of Educational
    Programs With Stimulus — Focus on Literary Texts,
    Nursery School Applications. Άρθρο μου που δημοσιεύτηκε στο διεθνές εκπαιδευτικό περιοδικό Journal of Modern Education Review, ISSN 2155-7993, USA, στον τόμο 10, τχ. 11
    (November 2020), στις σελίδες 1065–1071.
    http://www.academicstar.us/issueshow.asp?daid=3408