• ΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ A. κοινοποίησε στην ομάδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ από την Ελένη Ηλία πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα

  Το «αποτύπωμά μου» στην εκπαιδευτική αρθρογραφία, μέσα από τα Δελτία Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας (Δ.Ε.Α.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2001-2011):
  -Δελτίο 32-33, Άρθρα του 2008, σελ. 16, Ενότητα 4.1 Προσχολική Αγωγή, Τίτλος άρθρου μου «Παίζοντας με τους άταχτους στίχους. Η συμβολή ενός προγράμματος Δημοτικής ποίησης στη γλωσσική ανάπτυξη», περιοδικό ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, τχ. 91, σσ. 28-52.
  -Δελτίο 30, Άρθρα του 2007, σελ. 44, Ενότητα 6.2 Ανθρωπιστικές επιστήμες, Τίτλος άρθρου μου «Μαθητές και δάσκαλοι από τη λογοτεχνική ανάγνωση στη δημιουργική αναδιήγηση», τχ. 85, Άνοιξη 2007, σσ. 20-26.
  -Δελτίο 27-28, Άρθρα των 2005-2006, σελ. 58, Ενότητα 6.1 Γλώσσα, Τίτλος άρθρου μου «Η δημιουργική αφήγση/γραφή με ερέθισμα λογοτεχνικά κείμενα. Μια εξελικτική προσέγγιση», περιοδικό ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, τχ. 82, σσ. 20-25.
  -Δελτίο 24-25, Άρθρα του 2004, σελ. 31, Ενότητα 4.2 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Τίτλος άρθρου μου: «Η Ολυμπιακή Παιδεία στο Δημοτικό Σχολείο» τχ. 14, σσ. 87-100.
  -Δελτίο 21-22, Άρθρα των 2001-2002, σελ. 26, Ενότητα Προσχολική Αγωγή, Τίτλος άρθρου μου: «Παρέα με τους ήρωες των βιβλίων. λογοτεχνικές προσεγγίσεις στο νηπιαγωγείο», περιοδικό ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, τχ. 27, σσ. 20-22.