• ΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ A. κοινοποίησε στην ομάδα Δημιουργικοί Εκπαιδευτικοί πριν από 1 μήνας

  Το άρθρο μου με τον τίτλο «Proposals and suggestions for the positive response of toddlers to literature teaching with reference to applied educational programs»,
  δημοσιεύτηκε στο
  Journal of Modern Education Review
  ISSN 2155-7993
  by Academic Star Publishing Company,
  New York, NY, USA.
  Volume 10, Number 3, March 2020, σσ. 152-158.