• ΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ A. διέγραψε το αρχείο: Ευαισθητοποιώντας τα νήπια για τους πρόσφυγες, με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σ’ ένα πλανήτη ζούμε» από την ομάδα Δημιουργικοί Εκπαιδευτικοί πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες