• ΔΗΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ φόρτωσε τo αρχείο: Παίζοντας Παραδοσιακά παιχνίδιασ στην ομάδα Δημιουργικοί Εκπαιδευτικοί πριν από 1 έτος, 12 μήνες

    Το παιχνίδι αποτελεί από τις σημαντικότερες δραστηριότητες,επηρεάζει την γνωστική – φυσική- κινηματική -συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει επηρεαστεί σημαντικά αφού πλέον έχει μειωθεί αρκετά. Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται πρότυπα προγράμματα παρεμβάσεων, ένα παράδειγμα είναι και το πρόγραμμα μας !!