• Ο/η ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έγραψε μια ενημέρωση πριν από 3 έτη, 2 μήνες

  Η ποίηση είναι η καλύτερη θέση
  Απ΄ όπου μπορεί να κλάψει κανείς
  Για φιλήματα που δε βρήκανε στόματα
  Για ματιές που δε βρήκανε κόγχες
  ( μα βρήκαν πλήθος τυφλά χτυπήματα )
  Για λόγια πάθους που βρήκαν οδούς
  Μα δε βρήκαν φιλόξενα στήθη να κουρνιάσουν
  Για χειρονομίες που δε βρήκανε σώματα
  Μα βρήκαν άλλες επώδυνες ψαύσεις

  Η ποίηση είναι η καλύτερη θέση

  Απ´ όπου αρχίζει κανείς
  Να μετράει απώλειες…