• ΚΑΛΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ κοινοποίησε στην ομάδα Ανεστραμμένη τάξη πριν από 2 έτη, 5 μήνες

    Γεια σας! Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να γνωρίζουμε νέες, καινοτόμες και εφαρμόσιμες στην τάξη εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Καλή συνέχεια!