• Ελευθερία Μπιλανάκη κοινοποίησε στην ομάδα Δημιουργικοί Εκπαιδευτικοί πριν από 5 μήνες

  4Η ΕΝΟΤΗΤΑ
  Ημερομηνία: 30/11/18, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 17.30-20.30,
  Χώρος: Βιβλιοθήκη Περιστερίου
  ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Από το μονόλογο στο διάλογο και αντίστροφα», Μπιλανάκη Ελευθερία
  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
  ΩΡΕΣ: 17.30-18.30
  Θέματα συμβουλευτικής σε ομάδες: Εγώ και ο άλλος σήμερα, αλήθειες και ψέματα, από το άτομο στην ομάδα. Ζητήματα ταυτότητας και επαναπροσδιορισμού σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο. Αντρικά και γυναικεία επαγγέλματα: προβληματισμοί.
  Θέματα λογοτεχνίας: Έμφυλα στερεότυπα στη λογοτεχνία.
  Εργαστήριο παραγωγής λόγου:
  ΩΡΕΣ:: 18.30-20.30
  ΘΕΜΑ: Η ανάγκη της μεταμφίεσης
  Στόχος του εργαστηρίου: είναι εξοικείωση με τη δημιουργία μικρών αφηγήσεων από τους συμμετέχοντες
  Από το βιογραφικό σημείωμα στην αυτοβιογραφία. Ενδεικτικά Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, «Αυτοβιογραφία», Μαρία Πολυδούρη, «Μόνο γιατί μ’ αγάπησες», Ρέα Γαλανάκη, «Η μεταμφίεση», Κ.Π Καβάφης, «Όσο μπορείς» Συγκρίσεις. Παραγωγή λόγου: Δραματοποίηση κειμένου.