• Πετρίδου Ελευθερία (Ρίτσα) κοινοποίησε στην ομάδα e-learning πριν από 9 μήνες, 3 εβδομάδες

    «Ένα παιδί, ένας δάσκαλος, ένα βιβλίο κι ένα μολύβι μπορούν ν’ αλλάξουν τον κόσμο». (Μαλάλα Γιουσαφζάι)