• Πετρίδου Ελευθερία (Ρίτσα) κοινοποίησε στην ομάδα e-learning πριν από 2 εβδομάδες, 3 μέρες

    «Ένα παιδί, ένας δάσκαλος, ένα βιβλίο κι ένα μολύβι μπορούν ν’ αλλάξουν τον κόσμο». (Μαλάλα Γιουσαφζάι)