• Στο Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών εκπονούνται τα τελευταία χρόνια εξωδιδακτικά προγράμματα που συνδέονται άμεσα και έμμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα γυμνασίου και λυκείου με βάση το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα και τις αρχές της ομαδικής εργασίας και την έννοια της διαθεματικότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην έννοια της συν- εργασίας, της συνεν-νόησης

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων