• Ο/η ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ έγραψε μια ενημέρωση πριν από 10 μήνες, 2 εβδομάδες

  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
  ΑΠΟ 11-03-2020
  ΕΩΣ
  ΚΑΙ 24-03-2020