• Δημήτρης Γκίνης δημοσίευσε μία ενημέρωση στην ομάδα Κοινότητα LAMS Ελλήνων Εκπαιδευτικών (Greek Educator LAMS Community): πριν από 10 έτη, 9 μήνες

    Γεια σε όλους. Σκοπεύω να δημιουργήσω με το lams μια ακολουθία που θα αφορά την διδασκλία του μαθήματος της ΑΕΠΠ και συγκεκριμένα την δομή επανάληψης ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (εισήγηση + παραδείγματα+άσκησεις-δραστηριότητες + τεστ)