• Δημήτρης Γκίνης δημοσίευσε μία ενημέρωση στην ομάδα Κοινότητα LAMS Ελλήνων Εκπαιδευτικών (Greek Educator LAMS Community): πριν από 10 έτη, 10 μήνες

    Γεια σε όλους. Σκοπεύω να δημιουργήσω με το lams μια ακολουθία που θα αφορά την διδασκλία του μαθήματος της ΑΕΠΠ και συγκεκριμένα την δομή επανάληψης ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (εισήγηση + παραδείγματα+άσκησεις-δραστηριότητες + τεστ)