• Ο/η 1ο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου έγραψε μια ενημέρωση πριν από 3 έτη, 9 μήνες

  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-18
  «Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχ.έτος 2017-18 »

  Οι εγγραφές των μαθητών ορίστηκαν για την περίοδο από 2- 19 ΜαΪου 2017.

  Απαραίτητα συνοδευτικά :
  Α) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  Β) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ
  (υπάρχουν κενά έντυπα στο σχολείο)
  Γ) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας {Άρθρο 1, ΠΔ 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998)}.
  Οι ενδιαφερόμενοι κατά τη διαδικασία της εγγραφής συμπληρώνουν έντυπο με :
  1.Επώνυμο-Όνομα μαθητή 2.Πατρώνυμο 3.Όνομα-Επίθετο μητέρας 4.Ημερ/νία
  Γέννησης μαθητή (το έντυπο υπάρχει στο σχολείο).