• ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ κοινοποίησε στην ομάδα Εξ΄αποστάσεως Μουσική! πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες

    Το νερό αποτελείται από οξυγόνο και υδρογόνο και παίζει έναν ρόλο στη ζωή που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τίποτα. Χρησιμοποιείται σχεδόν στα πάντα. Από της αγκαρίες του σπιτιού έως τις ευγενής τέχνες όπως η μουσική. Ακόμα και το ανθρώπινο σώμα αποτελείται κατα ένα ποσοστό των 70% νερό!