• ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ κοινοποίησε στην ομάδα ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ πριν από 4 έτη

    ¨Η κυρά δημοκρατία ¨ από την Κωνσταντίνα Αρμενιάκου.
    Παίρνοντας ένα παραμύθι και μετατρέποντας το σε θεατρικό έργο , κατάλληλο για τη σχολική γιορτή της 17 Νοεμβρίου.