• Ο/η ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ έγραψε μια ενημέρωση πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες

  Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ… Κἀγὼ βοήσομαι τῆς ἡμέρας τὴν δύναμιν: Ὁ ἄσαρκος σαρκοῦται. Ὁ Λόγος παχύνεται. Ὁ ἀόρατος ὁρᾶται. Ὁ ἀναφὴς ψηλαφᾶται. Ὁ ἄχρονος ἄρχεται. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Υἱὸς ἀνθρώπου γίνεται, «Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ. 13, 8)
  (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος – Ἀποσπάσματα ἐκ τῆς Ὁμιλίας ΛΗ´ «Εἰς τὰ Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος»)
  [απόδοση στη νεοελληνική]
  Ὁ Χριστὸς γεννιέται, δοξάσατε. Ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὸν οὐρανό, συναντῆστε (τον). Ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὴν γῆ, ὑψωθεῖτε. Τραγουδῆστε γιὰ τὸν Κύριο ὅλη ἡ γῆ … καὶ ἐγὼ θὰ φωνάξω τὴν δύναμη (σημασία) τῆς ἡμέρας: Ὁ ἄσαρκος σαρκώνεται. Ὁ Λόγος γίνεται ὑλικός. Ὁ ἀόρατος ὁρᾶται. Ὁ ἀναφὴς ψηλαφιέται. Ὁ ἄχρονος ἀρχίζει, «Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερα ὁ ἴδιος καὶ στοὺς αἰῶνες».Ζούμε τὸ γεγονὸς τῆς Γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς συνεχὲς παρόν, τώρα γεννιέται γιὰ τὸν καθένα μας. Τὸ Θεῖο Βρέφος μᾶς χτυπᾷ τὴ θύρα τῆς ψυχῆς μας γιὰ νὰ εἰσέλθει καὶ νὰ κατοικήσει, ἀρκεῖ νὰ Τοῦ ἀνοίξουμε.
  Καλὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα!
  Καλή Πρωτοχρονιά!
  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ
  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
  ΠΕΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ