• ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κοινοποίησε στην ομάδα Ανάπτυξη blogs.sch.gr πριν από 5 μήνες

    καλημέρα. Θα βοηθούσε αν υπήρχε πλαίσιο Αναζήτησης, ώστε να εντοπίζεται πιο εύκολα η Ομάδα ή ο φίλος που μας ενδιαφέρει.

    • Καλημέρα.
      Υπάρχει στην αντίστοιχη σελίδα π.χ. «Μέλη», «Ομάδες» στο πάνω μέρος δεξιά του τίτλου.