• 70ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ κοινοποίησε στην ομάδα Ασφάλεια στο Διαδίκτυο πριν από 3 έτη

    Μία πολύ αξιόλογη σειρά με θέματα σχετικά με τη διαδικτυακή ασφάλεια. Κατάλληλη για αξιοποίηση στη σχολική τάξη.