• Ο/η 4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ έγραψε μια ενημέρωση πριν από 2 έτη, 1 μήνας

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παιανία 10-09-2019
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
  ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 324
  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
  Θέμα : «Παράταση έναρξης σχολικής χρονιάς για την σχολική μονάδα του 4ου Νηπιαγωγείου Παιανίας κατόπιν αιτήματος».
  Ο Δήμαρχος Παιανίας, έχοντας υπόψη το με αριθμό πρωτοκόλλου 256/07-09-2019 εγγράφου του 4ου Νηπιαγωγείου Παιανίας όπως υποβλήθηκε στον Δήμο με το οποίο ζητείται η παράταση της έναρξης φοίτησης των νηπίων και προνηπίων, κατά δυο ημέρες και συγκεκριμένα Πέμπτη 12-09-2019 και Παρασκευή 13-09-2019 προκειμένου να διαμορφωθούν οι αίθουσες διδασκαλίας.
  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
  Την παράταση της έναρξης φοίτησης των νηπίων και προνηπίων, κατά δυο ημέρες και συγκεκριμένα Πέμπτη 12-09-2019 και Παρασκευή 13-09-2019 σύμφωνα με το αίτημα της σχολικής μονάδας του 4ου Νηπιαγωγείου Παιανίας.
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  Ισίδωρος Στ. Μάδης