• Ο/η Παρασκευή – Βιβή Φώτη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 3ο ΠΕ.ΚΕ.Σ Αττικής έγραψε μια ενημέρωση πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες

    Οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Μαρία Βουβούση, Κατερίνα Καζέλα και Παρασκευή Φώτη,
    θα πραγματοποιήσουν προαιρετικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο (webinar), την Τρίτη 8
    Ιουνίου, στις ώρες 18.00 – 20.00 μ.μ με θέμα:
    «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της Σεξουαλικής Αγωγής –
    Παρουσίαση προγράμματος «Παίζω με το Φρίξο» Πληροφορίες στον ενημερωτικό ιστότοπο