• Ο/η 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ έγραψε μια ενημέρωση πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες

  Αγαπητοί γονείς,

  Όπως θα έχετε ήδη ενημερωθεί στο σχολείο μας λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)

  Αυτή αποτελείται από τη διευθύντρια του σχολείου, τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς, την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό.

  Στόχος της ΕΔΕΑΥ είναι η υποστήριξη της σχολικής κοινότητας στο σύνολό της, δηλαδή των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών.

  Τα αιτήματα μπορεί να σχετίζονται με το μαθησιακό, το αναπτυξιακό, το κοινωνικό και το συναισθηματικό προφίλ των παιδιών.

  Η συνεργασία με την οικογένεια αποτελεί προτεραιότητα στο έργο της ΕΔΕΑΥ. Έτσι ακόμα και την περίοδο αυτή, το έργο της συνεχίζεται και περιλαμβάνει:

  • Υποστήριξη των γονέων σε ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία του φαινομένου της πανδημίας στα παιδιά και τη διαχείρισή του.
  • Υποστήριξη των ίδιων των γονέων σε ζητήματα που μπορεί να αφορούν την αρρώστια, την απώλεια της εργασίας, την αντιμετώπιση οικονομικών δυσκολιών, αλλά και την αναπροσαρμογή της καθημερινής ρουτίνας.
  • Συνέχιση της υποστήριξης των γονέων με τους οποίους έχει ξεκινήσει συνεργασία.
  • Υποστήριξη των γονέων σε πληθώρα ζητημάτων όπως η οριοθέτηση, η διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων στα παιδιά, η ενίσχυση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, η σχολική προσαρμογή, κτλ.
  • Δικτύωση και παραπομπή σε φορείς και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση μαθησιακών ή άλλων ψυχοκοινωνικών δυσκολιών.

  Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του σχολείου ή στο email και να ζητήσετε ένα ραντεβού. Στη συνέχεια, η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός θα επικοινωνήσουν μαζί σας, για να οριστεί συνάντηση, η οποία στην παρούσα φάση μπορεί να γίνει τηλεφωνικά, ή διαδικτυακά.

  Με εκτίμηση,

  Η ΕΔΕΑΥ του 26ου Νηπιαγωγείου Πατρών