• 152ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ κοινοποίησε στην ομάδα ΖΕΠ Πατησίων πριν από 7 έτη, 3 μήνες

  1) Οργάνωση και Περιεχόμενο του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων
  στα 44ο και 152ο Δημοτικά Σχολεία Αθηνών,
  Πιλοτικά Σχολεία εφαρμογής του θεσμού Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
  Ανάγνωση των εφαρμοζόμενων διαφοροποιήσεων και των αποτελεσμάτων τους υπό το πρίσμα της θεωρίας του Basil Bernstein.

  2) ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

  ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΖΕΠ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

  3) Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην Αγγλία

  Δείτε τα άρθρα: http://152dim-athin.att.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/drastiriotites