Γεωγραφία Στ΄ παρουσιάσεις,Quiz, Βίντεο διαδραστικά και μη

Παρουσιάσεις , Quiz , βίντεο και διαδραστικά βίντεο για το μάθημα Γεωγραφίας Στ’ τάξης.

Παρουσιάσεις με χάρτες, βίντεο, επιπλέον πληροφορίες κ.άλ.

Quiz με διάφορες ερωτήσεις (συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης, σύρε και άσε, πολλαπλών επιλογών κτλ.

Βίντεο το μάθημα της ημέρας με απλά λόγια.

Διαδραστικά βίντεο με ερωτήσεις για σχεδόν κάθε ενότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν απλό quiz πηγαίνοντας τα βίντεο στα κυκλάκια.

Για τα διαδραστικά βίντεο  καλό είναι να πατάτε το κουμπί πλήρης οθόνης για την καλύτερη θέαση

Untitled

Παρουσιάσεις Quiz Βίντεο Διαδραστικά βίντεο
Παρουσίαση A’ Ενότητα Κινήσεις και σχήμα της Γης 1-5 

Το ηλιακό μας σύστημα 6

Tο σχήμα και οι κινήσεις της Γης

Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης

Ο άξονας και η περιστροφή της Γης − Ημέρα και Νύχτα

Η περιφορά της Γης − Οι εποχές

Το ηλιακό μας σύστημα

Tο σχήμα και οι κινήσεις της Γης

Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης

Ο άξονας και η περιστροφή της Γης − Ημέρα και Νύχτα

Η περιφορά της Γης − Οι εποχές

Το ηλιακό μας σύστημα

Παρουσίαση Β’ Ενότητα

 

Οι ενότητες που δεν εμφανίζονται στην παρουσίαση προτείνεται να μη διδαχθούν ή απλά να γίνει αναφορά σε αυτές.

Εν 7-8   Ήπειροι – Ωκεανοί – Θάλασσες

Το ανάγλυφο της γης

Μεγάλες οροσειρές και πεδιάδες

Μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης

 

Επαναληπτικό

Quiz Β΄Ενότητα

Οι ενότητες 7-8 ίδιο βίντεο

Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών

Ωκεανοί και θάλασσες

Η ατμόσφαιρα

Οι κλιματικές ζώνες της Γης

Ζώνες βλάστησης

Το ανάγλυφο της Γης

Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες

Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης

Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων

Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης

Οι ενότητες 7-8 ίδιο βίντεο

Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών

Ωκεανοί και θάλασσες

Η ατμόσφαιρα

Οι κλιματικές ζώνες της Γης

Ζώνες βλάστησης

Το ανάγλυφο της Γης

Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες

Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης

Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων

Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης

Παρουσίαση Γ΄Ενότητα Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη

Γλώσσες και θρησκείες

Η ζωή στην έρημο

Η ζωή στις πολικές περιοχές

Η ζωή στα τροπικά δάση

H ζωή στις εύκρατες περιοχές

Quiz Γ΄Ενότητα

Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη

Γλώσσες και θρησκείες

Η ζωή στην έρημο

Η ζωή στις πολικές περιοχές

Η ζωή στα τροπικά δάση

Η ζωή στις εύκρατες περιοχές

Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη

Γλώσσες και θρησκείες

Η ζωή στην έρημο

Η ζωή στις πολικές περιοχές

Η ζωή στα τροπικά δάση

Η ζωή στις εύκρατες περιοχές

Παρουσίαση Ευρώπη Η θέση της Ευρώπης

O Οριζόντιος διαμελισμός

O Κατακόρυφος διαμελισμός

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης

Quiz Ευρώπη

Η θέση της Ευρώπης

Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης

Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης

Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Η χλωρίδα και η πανίδα − Η βλάστηση της Ευρώπης

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης

Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης

Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης

Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών

Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η θέση της Ευρώπης

Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης

Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης

Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Η χλωρίδα και η πανίδα − Η βλάστηση της Ευρώπης

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης

Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης

Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης

Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών

Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Παρουσίαση Ασία Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας

Τα κράτη και οι κάτοικοι της Ασίας

Quiz Ασία

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας

Τα κράτη της Ασίας

Οι κάτοικοι της Ασίας

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας

Τα κράτη της Ασίας

Οι κάτοικοι της Ασίας

Παρουσίαση Αφρική Quiz Αφρική Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής

Παρουσίαση Β.Αμερική Quiz Β.Αμερική Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής

Οι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής

Τα κράτη της Βόρειας Αμερικής

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής

Οι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής

Τα κράτη της Βόρειας Αμερικής

Παρουσίαση Ν.Αμερική Quiz Ν.Αμερική Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Νότιας Αμερικής

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Νότιας Αμερικής

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Νότιας Αμερικής

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Νότιας Αμερικής

Παρουσίαση Ωκεανία Quiz Ωκεανία Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ωκεανίας

Τα κράτη και οι κάτοικοι της Ωκεανίας

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ωκεανίας

Τα κράτη και οι κάτοικοι της Ωκεανίας

Αφήστε μια απάντηση