Η δύναμη των εξωσχολικών δραστηριοτήτων

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες                         GREEK CLEAN

ή πιο σωστά

οι δραστηριότητες

που παρ΄ όλο που δεν προβλέπονται από τη διδακτέα ύλη,

την υποβοηθούν και τη στηρίζουν,

αξιοποιώντας τη βιωματική μάθηση

ενεργοποιώντας παράλληλα τη δημιουργικότητα των μαθητών.

 

 

Αφήστε μια απάντηση