Τι θα βρείτε στο ιστολόγιο μας

Σε αυτόν τον χώρο θα δημοσιεύονται άρθρα

σχετικά με τις εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών

και τη χρησιμότητά τους.