Ασύγχρονη εκπαίδευση α1

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και πάντα με γνώμονα τα παιδιά και πώς η υπάρχουσα κατάσταση δεν θα επηρεάσει την καθημερινότητά τους δημιουργήθηκε μια ασύγχρονη ψηφιακή τάξη.

 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjA0MTYzMTU4MDVa

 

 

Αφήστε μια απάντηση