Άρθρα για ‘Βιβλία-πηγές Μαθηματικών’

Πώς φθάσαμε στο 1821

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

READ HERE

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

  The codex 72 of the 18th century named ‘Mathematarion’

Μελέτες από ελληνικά χειρόγραφα: The codex vindobonensis phil. gr. 65 of the 15th century

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Ιστορία Μαθηματικών-Τα προβλήματα της Γεωμετρίας στο Βυζάντιο, Γεωδαισία

Βιβλία που έχουν χαρακτηριστεί διεθνώς ως ¨Πηγές¨ ( Μαθηματικά -Ιστορία-Εκπαίδευση).     1) Μαρία Δ. Χάλκου, Τα Μαθηματικά στο Βυζάντιο, Λογιστική, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 2006. ISBN: 960-205-497-2. 2) Μαρία Δ. Χάλκου, Ιστορία Μαθηματικών, Τα Μαθηματικά στο Βυζάντιο, Λογιστική, εκδ. Παύλος, Αθήνα 2007. ISBN: 978-960-8258-22-8. 3)Μαρία Δ. Χάλκου,  Τα Προβλήματα της Γεωμετρίας στο Βυζάντιο, Γεωδαισία, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 2006. ISBN: 960-250-498-0. 4) Μαρία Δ. Χάλκου, Ιστορία Μαθηματικών, Τα Προβλήματα… (συνέχεια…)