11 Σεπ 2014

Ωρολόγια προγράμματα ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ και ΛΥΚΕΙΩΝ 2014-2015

Συντάκτης: Μαρία Χάλκου | Κάτω από: Γενικά

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ, Α΄, Β΄ ΤΑΞΕΙΣ: Υ.Α. 115475/Γ2/21-8-2013 ΦΕΚ 2121/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/28-8-2013

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ, Γ΄ ΤΑΞΗ: Υ.Α. 54530/Γ2/2-6-2005  όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 105954/Γ2/3-9-2009  ΦΕΚ 1890/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/4-9-2009

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ, Γ΄ ΤΑΞΗ: Υ.Α. 54529/Γ2/2-6-2013  ΦΕΚ 771/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/8-6-2005

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ, Α΄, Β΄ ΤΑΞΕΙΣ: ΝΟΜΟΣ 4186, ΦΕΚ 193/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/17-9-2013

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ, Γ΄ ΤΑΞΗ: ΦΕΚ 921/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/5-7-2005

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ, Α΄, Β΄, Γ΄ ΤΑΞΕΙΣ: ΥΠ. Α. 99927/Γ2/27-6-2014

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ, Δ΄ ΤΑΞΗ: ΥΠ.Α. 63444/Γ2 ΦΕΚ 921/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/5-7-2005

Αφήστε μια απάντηση