Σχέδιο μαθήματος-φόρμα του ΠΙ

 

 

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

ΜΑΘΗΜΑ:

ΤΑΞΗ:

ΕΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ:

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

 

 

 

1.Διδακτικός στόχος:

 

 

2.Σκοπός:

 

 

3.Διδακτική προσέγγιση:

 

 

4.Μέσα διδασκαλίας-υλικά-προϋποθέσεις:

 

 

5.Σύντομη περιγραφή:

 

 

6.Δομή μαθήματος:

 

·        Αναλυτική περιγραφή επιμέρους βημάτων διδασκαλίας

 

·        Δραστηριότητες μαθητών

 

·        Αξιολόγηση μαθητών

 

 

 

7.Βιβλιογραφία:

 

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις, διαφάνειες, προτεινόμενα CD’s…

Αφήστε μια απάντηση