Ελεύθερο λογισμικό Μαθηματικών

Για τη διδασκαλία με τη χρήση Η/Υ επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://users.sch.gr/kampranis/freemath.htm

Αφήστε μια απάντηση