ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Βιογραφικό

Tίτλοι σπουδών 

 1) Διδακτορικό στα Μαθηματικά του Τμήματος Μαθηματικών Τομέας Άλγεβρας-Γεωμετρίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό ¨Άριστα¨ (ομόφωνα) (2004).

Θέμα: Μελέτη του Μαθηματικού Περιεχομένου του Βιενναίου Ελληνικού φιλ. κώδικα 65 του 15ου αι. Μεταγραφή, Εισαγωγή και Μαθηματικά Σχόλια, εκδ. ΕΚΠΑ, Αθήνα 2003. 

Καθηγητές-Μέλη της Επταμελούς Επιτροπής: κκ. Μαρία Παπαθανασίου (Επιβλέπουσα), Σταύρος Παπασταυρίδης, Ιωάννης Αραχωβίτης, Παναγιώτης Τσαγκάρης (από το Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ), Κωνσταντίνος Μανάφης, Φώτιος Δημητρακόπουλος, Ταξιάρχης Κόλιας (Βυζαντινολόγοι της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ)

Όλο το κείμενο της Διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 

2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό ¨Λίαν Καλώς¨ (1997). 

3) Πτυχίο Μαθηματικών του Μαθηματικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό ¨Λίαν Καλώς¨ (1977).

 4) Απολυτήριο της Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d’ Arc με βαθμό »Άριστα» (1970).

 Εκπαιδευτική Υπηρεσία 

Σχολικός Σύμβουλος: Από 13-8-07.

Κλάδος / Ειδικότητα: ΠΕ03 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Μαθηματικός.

 Ημερομηνία διορισμού στον κλάδο και την ειδικότητα: 15-12-80

 

Συγγραφικό και ερευνητικό έργο 

α) ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ: 

 1) Τα Μαθηματικά στο Βυζάντιο, Λογιστική, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 2006. Β’ Έκδοση: Ιστορία Μαθηματικών, Τα Μαθηματικά στο Βυζάντιο, Λογιστική, εκδ. Παύλος, Αθήνα 2007.

2) Τα Προβλήματα της Γεωμετρίας στο Βυζάντιο, Γεωδαισία, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 2006. Β’ Έκδοση: Ιστορία Μαθηματικών, Τα Προβλήματα της Γεωμετρίας στο Βυζάντιο, Γεωδαισία, εκδ. Παύλος, Αθήνα 2007.

Αναφορά στη Β΄ Έκδοση και περιγραφή των δύο βιβλίων : Bereitgestellt von/ De Gruyter/TCS, Angemeldet/46.30.84116, Heruntergeladen am/22.05.14.11.07, pp.1052,1053, του 2014 από τον Ιστορικό και μέλος της Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών του Ε.Ι.Ε. κ. Ι. Τελέλη.

3) Ανωνύμου, Αριθμητική, Έκδοση Μαρία Χάλκου [Το Μαθηματικό περιεχόμενο του Codex Vindobonensis phil. Graecus 65 (φφ. 11- 126), Εισαγωγή, Έκδοση και Σχόλια], Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2006. 

Μέλη του Δ.Σ. του ΚΒΕ: κκ. Γεώργιος Βελένης (Πρόεδρος), Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, Βασίλειος Κατσαρός, Γεώργιος Νάκος, Βασίλειος Φανουργάκης (Μέλη)

Το βιβλίο έχει χαρακτηρισθεί από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες διεθνώς ως «Πηγή» (Μαθηματικά-Ιστορία-Μελέτη και Διδασκαλία- Βυζαντινά Μαθηματικά).

Επαινετικά σχόλια :

 Ι) Σε επιστολή της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Dr. Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ.

 ΙΙ) Σε επιστολή του Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βιέννης Dr. Wolfram Hoerandner.

ΙΙΙ) Σε επιστολή της Ακαδημαϊκού και Καθηγητρίας του Πανεπιστημίου του Harvard †Dr. Αγγελικής Λαΐου.

Αναφορά στο βιβλίο και περιγραφή του έχει γίνει στα περιοδικά

Ι) Byzantinische Zeitschrift, band 101 heft 1 (2008), ed. Walter de Gruyter, Berlin, New York, σελ. 502, από τον Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Τρωιάνο.

ΙΙ) Byzantinische Zeitschrift, band 101/2 (2008) : III. Abteilung, ed. Walter de Gruyter, Berlin, New York, σελ. 1066, από την Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. κ. Σοφία Κοτζάμπαση.

ΙΙΙ) Byzantinische Zeitschrift. Volume 101, Issue 2, Pages 857–1105, ISSN (Online) 1864-449X, ISSN (Print) 0007-7704, DOI: 10.1515/BYZS.2008.026, /March/2009 από R. Tocci. Published Online: 28/04/2009.)

Αναφορά στο βιβλίο έχει γίνει στο άρθρο του Γιάννη Στόγια με τίτλο: »Προβλήματα αριθμητικά και ζητήματα κοπής νομισμάτων στην υστεροβυζαντινή περίοδο» (Υποσημειώσεις υπ’ αριθμ. 28, 29, 30, 31, 32, 78), το οποίο δημοσιεύθηκε στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Πανελλήνιου Συνέδριου »Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» (Αθήνα 11-13/3/11) στην ιστοσελίδα: www.emdiet.gr

Αναφορά στο βιβλίο έχει γίνει στην υποσημείωση 25 του άρθρου του J. Diethart με τίτλο: Johannes Diethart und Werner Voigt Notae legentis zu Papyri und außerägyptischen griechischen Texten aus byzantinischer Zeit*

 4) Ανωνύμου, Μαθηματάριον, Έκδοση Μαρία Χάλκου [Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας, σύμφωνα με τον κώδικα 72 της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας, Εισαγωγή, Έκδοση και Σχόλια], Αθήνα 2009 (έντυπο και epub)

Το βιβλίο χαρακτηρίστηκε από τις διεθνείς Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες »Πηγή» για τη μελέτη και διδασκαλία των Μαθηματικών, και ευρίσκεται ψηφιοποιημένο στη Βιβλιοθήκη «Ανέμη» του Πανεπιστημίου της Κρήτης, καθώς και του ΑΠΘ.

5) Κωνικές Τομές: Εισαγωγή, Θεωρία-4ος Ορισμός, Εφαρμογές για τη διδασκαλία, εκδ. Μαρία Χάλκου, Αθήνα 2010.  (έντυπο και epub)

Το βιβλίο, το οποίο προλογίζει το μέλος του Σώματος Ομότιμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ι. Αραχωβίτης, ευρίσκεται ψηφιοποιημένο στις Βιβλιοθήκες του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

6) Τα Μαθηματικά στην Ελλάδα από τον 15ον έως τον 18ον αι. μ.Χ. Τα μυστικά που αποκαλύπτουν τα χειρόγραφα, Αθήνα, 2014. (έντυπο και epub) 

7) Τα Βυζαντινά Μαθηματικά, The codex vindobonensis phil. gr. 65 of the 15th cent. (11r-126r), Τόμος Ι Άλγεβρα-Αριθμητική, Τόμος ΙΙ Γεωμετρία , 3η έκδοση, Αθήνα 2014. (epub) 

 

β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Υπουργείου Παιδείας) ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ: 

 1) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Β’ Λυκείου, τεύχος Β’, ISBN 960-541-024-9, εκδ. ΚΕΕ του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 1998. 

2) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Β’ Λυκείου, τεύχος Γ’, ISBN 960-541-039-7, εκδ. ΚΕΕ του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 1999. 

3) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, τεύχος Α’ Θετικής κατεύθυνσης, ΙSΒΝ 960-541-050-8, εκδ. ΚΕΕ του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 1999. 

4) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, τεύχος Β’ Θετικής κατεύθυνσης, ΙSΒΝ 960-541-081-8, εκδ. ΚΕΕ του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2000. 

5) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, τεύχος Α’ Τεχνολογικής κατεύθυνσης, ΙSΒΝ 960-541-050-8, εκδ. ΚΕΕ του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 1999. 

6) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, τεύχος Β’ Τεχνολογικής κατεύθυνσης, ΙSΒΝ 960-541-082-6, εκδ. ΚΕΕ του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2000. 

7) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, τεύχος Α’ Γενικής Παιδείας, ΙSΒΝ 960-541-050-8, εκδ. ΚΕΕ του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 1999. 

8) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, τεύχος Β’ Γενικής Παιδείας, ΙSΒΝ 960-541-083-4, εκδ. ΚΕΕ του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2000.  

γ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

1) «Κωνικές τομές- Ιστορικό- Θεωρία». Μαθηματική Επιθεώρηση της ΕΜΕ, 48 (1997), σελ. 32- 39. Η εργασία περιλαμβάνει 3 νέα θεωρήματα των κωνικών τομών τα οποία διετύπωσα και απέδειξα. Τα συγκεκριμένα θεωρήματα μας οδηγούν σήμερα μετά από περίπου 2.300 έτη που θεμελιώθηκαν οι 3 πρώτοι ορισμοί, στον 4ο ορισμό των κωνικών τομών.
2) «Αξιολόγηση Παιδαγωγικών Συστημάτων». Ευκλείδης Γ’ της ΕΜΕ, 52 (1999), σελ. 26- 38. Βλ. και σε Περιλήψεις Εισηγήσεων Συμποσίου των Δελφών του Κ.Ε.Ε., Δελφοί 1998.
3) «Ο δειγματοληπτικός έλεγχος για τον προσδιορισμό του ποσοστού κάποιου ονόματος με τη χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου». Μαθηματική Επιθεώρηση της ΕΜΕ, 56 (2001), σελ. 7- 14.
4) «Διδακτική προσέγγιση των προόδων και αναλογιών κατά τον 15ον αιώνα». Πρακτικά του Β’ Συνεδρίου Βυζαντινολόγων, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1999, σελ. 172.
5) «Η διδασκαλία των ριζών δευτέρας και τρίτης τάξεως. Μία διδακτική προσέγγιση που βρέθηκε σε ελληνικό χειρόγραφο της Βιέννης». Πρακτικά του Γ’ Συνεδρίου Βυζαντινoλόγων, Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2000, σελ. 90.
6) «Aλληλεπιδράσεις Μαθηματικής Παιδείας και Βυζαντινής Κοινωνίας του 15ου αι. κατά τον Βιενναίο Ελληνικό φιλ. Κώδικα 65». Πρακτικά του 19ου Πανελλαδικού Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της Ε.Μ.Ε. με θέμα ¨Τα Μαθηματικά Διαχρονικός Παράγοντας Πολιτισμού¨, Κομοτηνή, Νοέμβριος 2002, σελ. 406-417.

Αναφορά στο άρθρο αυτό έγινε από τον κ. Δημ. Πατσόπουλο στη σελ. 15 της Διδακτορικής του Διατριβής με θέμα: ¨Διδακτικές Ανακατασκευές της Ιστορίας των Μαθηματικών¨, Τμ. Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 2006
7) «Θέματα Τεχνικής Εκπαίδευσης σε πρόγραμμα διδασκαλίας Μαθηματικών του 15ου αι.». Πρακτικά του Δ’ Συνεδρίου Βυζαντινολόγων, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2002, σελ. 146.
8) «Προβληματισμός και προτάσεις σχετικά με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας των κλασμάτων. Επίδραση των «πιστεύω» του διδάσκοντα». Παιδαγωγικός Λόγος, τ.χ. 1 (2002), σσ. 95-107. Σε συνεργασία με τις κ. Μπούρικα Μαρία, Πέτρου Αθηνά.
9) «Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Δύσης και Βυζαντίου στον τομέα της Μαθηματικής Επιστήμης». Πρακτικά Ε” Συνεδρίου Βυζαντινολόγων, Κέρκυρα, Οκτώβριος 2003, σελ. 199-203.
10) «Η Μαθηματική Παιδεία και η ορολογία της στο Βυζάντιο κατά τον 15ον αι.». Εώα και Εσπέρια , 5, (2001-2003), σελ. 51-62, ISSN: 1106-2614.

Αναφορές στο άρθρο

α) Byzantinische Zeitschrift, band 101/2 (2008) : III. Abteilung, ed. WalterdeGruyter, Berlin, NewYork, σελ. 1066. Η αναφορά έγινε από τον Ιστορικό του Ε.Ι.Ε. κ. Χαράλαμπο Γάσπαρη.

β) Byzantinische Zeitschrift. Volume 97, Issue 1, Pages 263–515, ISSN (Print) 0007-7704, DOI: 10.1515/BYZS.2004.263, /October/2004, Published Online: 07/02/2008 από τον P. Schreiner.

γ) Poltava 1709: The battle and the myth, ed. Serhii Plokhy, Cambridge, Mass, Harvard University 2012.
11) «Problems of Technical Education in a program of teaching Mathematics in the 15th century according to the codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (f.11r-126r)». History and Education in Mathematics and Informatics, ed. University of Latvia, 2003, σελ. 165-171, ISBN 9984-725-88-X.

12) «The Pythagorean Rule and its application, according to a Greek Manuscript of the 15th cen. in Wien», Review of the National (Serbian) Center for Digitization, Pub. Faculty of Mathematics, Belgrade, τεύχος 9 (2006), σελ. 63-70, ISSN: 1820-0109. Αναφορές στο άρθρο

1) Στον Σερβικό Εθνικό Κατάλογο Επιστημονικών Άρθρων

2) ΣτοΝewsletter of History and Pedagogy of Mathematics (H.P.M.), τεύχος 66, Νοέμβριος 2007, σελ. 10.

13) «Tα Μαθηματικά των Βυζαντινών χρυσοχόων σύμφωνα με τον Βιενναίο Ελληνικό φιλολογικό κώδικα 65 (φ. 11α-126α) του 15ου αι.». Πρακτικά (υπό έκδοση) ΣΤ” Συνεδρίου Βυζαντινολόγων, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.
14) «Η Βυζαντινή Μαθηματική Εγκυκλοπαίδεια», τομέας «Ιστορία-Λαογραφία» στην ιστοσελίδα: www.arcadians.gr. Το άρθρο αυτό επελέγη απο την ιστοσελίδα www.arcadians.gr. για τον τομέα ‘Ελληνες και Μαθηματικά’ της ιστοσελίδας μαθηματικών της Πάτρας: www.mathsforyou.gr. Το άρθρο δημοσιεύθηκε επίσης και στην εφημερίδα του παραρτήματος Ροδόπης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στο φύλλο 1 Μαρτίου-Απριλίου 2008, σελ. 6. Η αντίστοιχη ιστοσελίδα είναι: http://apeironews.blogspot.com.
15) «Transcription, Introduction and Mathematical comments (in Greek)», Νewsletter of History and Pedagogy of Mathematics (H.P.M.), τεύχος 66, Νοέμβριος 2007, σελ. 8,9.
16) «Mathematics of Byzantine Silversmiths», Proceedings Education, International Congress on Mathematics Micom 2009, September 2009, Ohrid, Fyrom, p. 38-46.
17) «Η Ελληνική Μαθηματική Εγκυκλοπαίδεια των Βυζαντινών», Βυζαντινά τόμ. 27ος, εκδ. Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 91-128.

Αναφορά στο άρθρο :

1) Στο άρθρο του Γιάννη Στόγια με τίτλο: »Προβλήματα αριθμητικά και ζητήματα κοπής νομισμάτων στην υστεροβυζαντινή περίοδο» (Υποσημειώσεις υπ” αριθμ. 19, 28), το οποίο δημοσιεύθηκε στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Πανελλήνιου Συνέδριου »Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» (Αθήνα 11-13/3/11) στην ιστοσελίδα: www.emdiet.gr

2 ) Στη διδακτορική διατριβή του Roberto Soto Ayala με τίτλο: » LOS “ESPEJOS DE PRÍNCIPE” EN EL MUNDO BIZANTINO COMO CONTINUIDAD DE LA TRADICIÓN RETÓRICO-POLÍTICA ISOCRÁTICA (Πανεπιστήμιιο της Γρανάδας).
18) «The Mathematical Encyclopaedia of the 15th century», Review of the National (Serbian) Center for Digitization, Pub. Faculty of Mathematics, Belgrade, τεύχος 12 (2008), σελ. 119-130, ISSN: 1820-0109.

Αναφορά στο άρθρο έχει γίνει στον Σερβικό Εθνικό Κατάλογο Επιστημονικών Άρθρων
19) «Ιστορικές Μαθηματικές Μέθοδοι κατά την Ελληνική Βιενναία Μαθηματική Πραγματεία», Ευκλείδης Γ’ της ΕΜΕ, 69 (2008), σελ. 101-122.
20) “Arithmetical operations, fractions, progressions, linear equations, and roots of real numbers, according to codex Vindobonensis phil. Gr. 65 ofthe 15thcentury”, Review of the National (Serbian) Center for Digitization, Pub. Faculty of Mathematics, Belgrade, τεύχος 14 (2009), σελ. 67- 77, ISSN: 1820-0109.

Αναφορά στο άρθρο έχει γίνει στον Σερβικό Εθνικό Κατάλογο Επιστημονικών Άρθρων

21) «Η διδασκαλία των Μαθηματικών από την εποχή του Βυζαντίου έως τα χρόνια της τουρκοκρατίας και η συμβολή του Νικηφόρου Θεοτόκη, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 72 χειρόγραφο της βιβλιοθήκης της Δημητσάνας», Ευκλείδης γ” της ΕΜΕ, 71 (2009), σελ. 63-86.
22) «Μαθηματικές Μέθοδοι των Βυζαντινών Αργυροχρυσοχόων σύμφωνα με την Ελληνική Βιενναία Μαθηματική Πραγματεία», Βυζαντινά τόμ. 32ος, εκδ. Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 245-259.
23) «Στοιχεία εξέλιξης της Μαθηματικής Παιδείας και της ορολογίας της», Πρακτικά του 29ου Πανελλαδικού Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της Ε.Μ.Ε. Καλαμάτα, Νοέμβριος 2012, σελ. 940-955. \
24) «Το Πυθαγόρειο Θεώρημα και οι εφαρμογές του σύμφωνα με δύο ελληνικά χειρόγραφα του 15ου και του 18ου αι.» Ευκλείδης γ’ της ΕΜΕ, 77 (2012), σελ. 62-87.
25) «Η διδασκαλία των λογαρίθμων σύμφωνα με ελληνικό χειρόγραφο του 18ου αι. του Νικηφόρου Θεοτόκη». Πρακτικά της 5ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας της Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 27-31 Μαρτίου 2013 (υπό έκδοση).
26) «Οι λογάριθμοι του Νικηφόρου Θεοτόκη», Πάπυροι 2, 2013, Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών, σελ. 290-302.
27) «Mathematics of Byzantine silversmiths and goldsmiths», Proceedings Education, International Congress on Mathematics MICOM 2009, September 2009, Ohrid, Fyrom, p. 38-46.

28) «The Pythagorean Rule and its application, according to a Greek Manuscript of the 15th cen. in Wien»,Στο BSHM (Journal of the British Society for the History of Mathematics) Vol. 23, Issue 2, 2008, pp. 123-127

29) «Στοιχεῖα ἐξέλιξης τῆς Μαθηματικῆς Παιδείας καὶ τῆς ὁρολογίας τῶν Ἑλληνικῶν ἐπιστημονικῶν κειμένων κατὰ τοὺς Βυζαντινοὺς χρόνους ἕως καὶ τὸν 18ον αἰώνα «, Πάπυροι 3, 2014, Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών, σελ. 119-142.

30) ΄΄Η διδασκαλία των λογαρίθμων στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα σύμφωνα με χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας΄΄, Πρακτικά 32ου Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, σελ. 1090-1105, Καστοριά Οκτώβριος- Νοέμβριος 2015.

31) Number Theory in Byzantium Аccording to Codex Vindobonensis Phil. Gr. 65: The Numbers and the Positional Numeral System, Initial: A Review of Medieval Studies, Belgrade, 119-137 МАРИЈА ХАЛКУ, Теорија бројева у Византији према Codex Vindobonensis Phil. Gr. 65. Бројеви и нумерички позициони систем …… 119-137 (3΄2015).

32)  ΄΄Η διδασκαλία των Εμβαδών στον Βυζαντινό και τον Μεταβυζαντινό Ελληνισμό΄΄ 8η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα, ΕΜΕ παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας (Πρακτικά υπό Έκδοση), Μάρτιος- Απρίλιος 2016.

  

δ) Συγγραφέας Επιστημονικών άρθρων σε Βικιπαίδεια και Science Wiki

1) Φυσικές Επιστήμες στο Βυζάντιο
2) Μαθηματική ορολογία στο Βυζάντιο κατά τον 15ον αι.
3) Χειρόγραφο 72 της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας
4) Η πρώτη Μαθηματική Εγκυκλοπαίδεια

 

 Επιστημονική δραστηριότητα 

Εισηγήσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια 

1) «Αξιολόγηση παιδαγωγικών συστημάτων», ανακοίνωση σε συνεργασία με την κ. Αθηνά Πέτρου, στο Συμπόσιο των Δελφών με θέμα ¨Μάθηση και Διδασκαλία. Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις¨, το οποίο διοργάνωσε το Κ.Ε.Ε., Δελφοί, Δεκέμβριος 1998.
2) «Διδασκαλία Μαθηματικών προβλημάτων πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, προόδων, και αναλογιών στο Βυζάντιο», ανακοίνωση στο Β’ Συνέδριο Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Σεπτέμβριος 1999.
3)»Ρίζες πραγματικών αριθμών», ανακοίνωση στο Γ’ Συνέδριο Βυζαντινολόγων, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2000.
4) «Θέματα Τεχνικής εκπαίδευσης σε πρόγραμμα διδασκαλίας Μαθηματικών του 15ου αι.», ανακοίνωση στο Δ’ Συνέδριο Βυζαντινολόγων, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 2002.
5) «Αλληλεπιδράσεις Μαθηματικής Παιδείας και Βυζαντινής κοινωνίας του 15ου αι. κατά τον Βιενναίο Ελληνικό φιλ. Κώδικα 65», ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Κομοτηνή, Νοέμβριος 2002.
6) «Problems of Technical Education in a program of teaching mathematics in the 15th century according to the codex vindobonensis phil. Gr. of the 15th century”,¨, ανακοίνωση στο International Congress ΜΑSSΕΕ: History and education in mathematics and informatics, attracting talent to science, September 15-21, 2003, Borovets, Bulgaria.
7) «Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Δύσης και Βυζαντίου στον τομέα της Μαθηματικής Επιστήμης», ανακοίνωση στο Ε’ Συνέδριο Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου¨, Φιλοσοφική Σχολή Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα, Σεπτέμβριος 2003.
8) «The Pythagorean rule and its applications according to the codex vindobonensis phil. Gr. of the 15th century”, ανακοίνωση στο 1st SEEDI International Conference: Digitization of cultural and Scientific heritage, Septembre 2005, Ochrid, FYROM.
9) «Τα Μαθηματικά των Ελλήνων Αργυροχρυσοχόων», ανακοίνωση (από κοινού με την Επίκουρη Καθηγήτρια του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μαρία Παπαθανασίου) στο ΣΤ’ Συνέδριο Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου¨, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.
10) «The Byzantine Mathematical Encyclopaedia», 3th SEEDI International Conference: Digitization of cultural and Scientific heritage, September 13-15, 2007, Cetinje, Montenegro.
11) «Arithmetical operations, fractions, progressions, linear equations, and roots of real numbers, according to codex Vindobonensis phil. Gr. 65 of the 15th century», 4th SEEDI International Conference: Digitization of cultural and Scientific heritage, June 12-15, 2008, Belgrade, Serbia.
12) «Mathematics of Byzantine silversmiths», MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, September 16- 20, 2009, Ohrid, FYROM .
13) «Στοιχεία εξέλιξης της Μαθηματικής Παιδείας και της Ορολογίας της», ανακοίνωση στο 29 Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ, Καλαμάτα, Νοέμβριος 2012.
14) «Η διδασκαλία των λογαρίθμων σύμφωνα με ελληνικό χειρόγραφο του 18ου αι. του Νικηφόρου Θεοτόκη», 5η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 27-31 Μαρτίου 2013.

15) » Number Theory in Byzantium according to Codex Vindobonensis phil. Graecus 65 of the 15th cent. The numbers and the numeric position in Byzantium», International Congress MICOM 2015, Athens September 22-26 2015.

16)΄΄Η διδασκαλία των λογαρίθμων στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα σύμφωνα με χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας΄΄, 32ο Συνέδρίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Καστοριά Οκτώβριος- Νοέμβριος 2015

17) ΄΄ Η διδασκαλία των Εμβαδών στον Βυζαντινό και τον Μεταβυζαντινό Ελληνισμό΄΄, 8η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα, Θεσσαλονίκη Μάρτιος-Απρίλιος 2016, ΕΜΕ Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας.

   Επαγγελματική-Υπηρεσιακή δραστηριότητα 

 1. i) Διεξαγωγή στατιστικής έρευνας του Ο.Ο.Σ.Α. σχετικά με τις συνθήκες μάθησης στα ελληνικά σχολεία. Στην έρευνα έλαβαν μέρος μαθητές των τάξεων Β’ και Γ’ Λυκείου, Φεβρουάριος 2000.
  ii) Συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα του Κ.Ε.Ε., η οποία είχε αναλάβει την διεκπεραίωση στην Ελλάδα του διεθνούς προγράμματος PISA σχετικά με τον προσδιορισμό του γνωστικού επιπέδου μαθητών των ελληνικών σχολείων ηλικίας 15 ετών στις Φυσικές Επιστήμες, στα Μαθηματικά, και στην Γλώσσα. Επιπλέον, συμμετοχή και στην ομάδα αξιολόγησης των γραπτών των μαθητών, στον τομέα των Μαθηματικών (1999- 2000).
  iii) Μέλος της Επιτροπής της Α’ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας για την παρακολούθηση της ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (2007-2011).
  iv) Μέλος της Επιτροπής της Α’ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας για την αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών εξετάσεων της Α’ τάξης Γενικών Λυκείων περιόδου Σεπτεμβρίου (2007-2011).
  v) Πρόεδρος του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου Πειραιά για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις των φυσικώς αδυνάτων μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων, Μάιος-Ιούνιος 2013.
  vi) Μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Γυμνασίων από Μάρτιο 2013. vii) Μέλος της Επιτροπής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά για την παρακολούθηση της ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ (2012-.
  viii) Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Διημερίδας με θέμα ¨Μαθηματικές γνώσεις και Αξιολόγηση¨, την οποία διοργάνωσε το Κ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, Μάρτιος 2000.
  ix) Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Κριτών του Επιστημονικού Περιοδικού της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ¨Ευκλείδης 㴨 (Οκτώβριος 2007- ).
  x) Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Κριτών του 27ου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της Ε.Μ.Ε. (Νοέμβριος 2010).
  xi) Mέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Κριτών του Περιοδικού της Επιστημονικής Ένωσης Β΄ θμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε ( 2011- ).

xii) Μέλος της Ακαδημίας Θεσμών και Πολιτισμών, του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΑΘΠ, και της Επιστημονικής Επιτροπής της Στοάς των Επιστημών της ΑΘΠ (Αύγουστος 2015-Φεβρουάριος 2016).

xiii) Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Κριτών του Seventh International Conference on Intelligent Computing and Information Systems, ICICIS’15, December 12-14, 2015, Cairo, Egypt, Faculty of Computer and Information Sciences, Ain Shams University. International Workshop on Intelligent Techniques and Technologies for e-Learning, iTeL’15.

xiv) Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 8ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας, ΕΜΕ Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας Μάρτιος-Απρίλιος 2016, Θεσσαλονίκη.

 

Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης  

α) Εισηγήσεις στους Εκπαιδευτικούς με θέμα την ¨Αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου στα Μαθηματικά¨, στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.):

 1. i) Πειραιά ii) Ηλιούπολης, iii) Λαμίας.

 Διοργανωτής: ΚΕΕ του ΥπΕΠΘ

β) Επιμόρφωση των Καθηγητών Γυμνασίων στα νέα βιβλία των Μαθηματικών ως εξής:

4-9-07 6 ώρες στο 59ο Λύκειο Αθηνών.

 5-9-07 4 ώρες στο 59ο Λύκειο Αθηνών.

6-9-07 5 ώρες στο 59ο Λύκειο Αθηνών.

9-9-07 5 ώρες στο 5ο Λύκειο Βύρωνα.

10-9-07 5 ώρες στο 2ο Λύκειο Ταύρου.

Διοργανωτής: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Εισηγήτρια σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια 

 Οργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για τους Καθηγητές Μαθηματικών με άδεια από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ως εξής:  

Σχολικό έτος 2012-2013 

Θέματα: Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι – Ερευνητική Εργασία – Το Υποστηρικτικό Μάθημα των Μαθηματικών – Αξιολόγηση μαθητών – Διαχείριση τάξης

26-4-12 ΕΠΑΛ Αίγινας 13-9-12 3 Γυμνάσιο Σαλαμίνας 17-9-12 2 ΓΕΛ Κερατσινίου 20-9-12 2 Γυμνάσιο Περάματος 24-9-12 3 ΓΕΛ Κερατσινίου 27-9-12 1 ΕΠΑΛ Σαλαμίνας 2-10-12 4 ΓΕΛ Κερατσινίου 3-10-12 5 Γυμνάσιο Κερατσινίου 5-10-12 1 Γυμνάσιο Σαλαμίνας 8-10-12 Πειραματικό Γυμνάσιο Νίκαιας 10-10-12 Ελληνογαλλική Σχολή Saint Paul 15-10-12 1 Γυμνάσιο Περάματος 17-10-12 Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο 22-10-12 1 ΓΕΛ Κερατσινίου 24-10-12 1 Γυμνάσιο Κορυδαλλού 29-10-12 1 ΕΠΑΛ Κορυδαλλού 31-10-12 Ιδιωτικό Γυμνάσιο Στέγκα 8-11-12 1 και 2 Γυμνάσιο Δραπετσώνας (στο 1 Γυμνάσιο Δραπετσώνας) 14-11-12 1 ΓΕΛ Δραπετσώνας 19-11-12 1 ΓΕΛ Κορυδαλλού 21-11-12 2 Γυμνάσιο Νίκαιας 26-11-12 Εσπερινό Λύκειο Περάματος 28-11-12 Εσπερινό Γυμνάσιο Περάματος 3-12-12 3 Γυμνάσιο Περάματος 5-12-12 1 Γυμνάσιο Κερατσινίου 10-12-12 ΕΠΑΛ Περάματος 12-12-12 ΕΠΑΛ Νίκαιας 17-12-12 2, 1 Γυμνάσιο Κερατσινίου 19-12-12 4 ΓΕΛ Νίκαιας 10-1-13 4, 5 Γυμνάσιο Κορυδαλλού 31-1-13 1 ΕΠΑΛ Δραπετσώνας 6-2-13 5 Γυμνάσιο Νίκαιας 14-2-13 5,4 ΓΕΛ Κορυδαλλού 20-2-13 Ιδιωτικό Γυμνάσιο Ι.Μ.Π. Άγ. Πολύκαρπος-Άγ. Γεώργιος 27-2-13 7, 8 Γυμνάσια Κορυδαλλού 6- 3- 13 3,2 Γυμνάσια Κορυδαλλού 13-3-13 7, 6, 10 Γυμνάσια Νίκαιας 19-3-13 7, 3 Γυμνάσια Κερατσινίιου

 

Σχολικό έτος 2010-2011 

ΘΕΜΑ: Σκοπιμότητα και αποτελεσματικότητα της Διδασκαλίας των Μαθηματικών 

Τόπος διεξαγωγής: Στη πρώτη σχολική μονάδα που εμφανίζεται στο πρόγραμμα που ακολουθεί

22-9-10 2ο, 1ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 24-9-10 4ο, 3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 27-9-10 49ο, 18ο ΓΕΛ Αθηνών 29-9-10 21ο, 40ό ΓΕΛ Αθηνών 5-10-10 22ο, 61ο ΓΕΛ Αθηνών 6-10-10 5ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, Γυμνάσιο Νοσοκομείου Παίδων 11-10-10 22o, 21o Γυμνάσιο Αθηνών 14-10-10 16ο, 57ο ΓΕΛ Αθηνών 19-10-10 7ο, 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου 29-10-10 49ο, 18ο Γυμνάσιο Αθηνών 4-11-10 4ο, 1ο, 6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου 10-11-10 40ό, 61ο Γυμνάσιο Αθηνών 18-11-10 1ο, 3ο ΓΕΛ Ζωγράφου, 1ο ΕΠΑΛ Ζωγράφου 24-11-10 59ο, 68ο Γυμνάσιο Αθηνών 1-12-10 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου, 1ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου, ΓΕΛ Ν. Χαλκηδόνας 13-1-11 Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας, 65ο Γυμνάσιο Αθηνών 27-1-11 65ο, 59ο ΓΕΛ Αθηνών 3-2-11 3ο, 4ο ΓΕΛ Γαλατσίου 10-2-11 57ο, 16ο Γυμνάσιο Αθηνών 8-3-11 46o, 38o Γυμνάσιο Αθηνών 22-3-11 24o, 23o, 56o, 2o Εσπερινό Γυμνάσιο Αθηνών 11-4-11 38ο, 24ο, 2ο Εσπερινό ΓΕΛ Αθηνών  

 

Σχολικό έτος 2009-2010 

ΘΕΜΑ: Διαχείριση προβλημάτων τάξης- Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι 

Τόπος διεξαγωγής: Στη πρώτη σχολική μονάδα που εμφανίζεται στο πρόγραμμα που ακολουθεί

22-9 1ο, 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 25-9 3ο, 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 28-9 18ο, 49ο ΓΕΛ Αθηνών 30-9 40ό, 21ο ΓΕΛ Αθηνών 6-10 5o Γυμνάσιο Ζωγράφου 8-10 61ο, 22ο ΓΕΛ Αθηνών 13-10 ΓΕΛ Χαλκηδόνας, 49ο ΓΕΛ Αθηνών 16-10 2ο, 1ο Γυμνάσιο Ζωγράφου 20-10 49ο, 18ο Γυμνάσιο Αθηνών 22-10 24ο, 38ο ΓΕΛ Αθηνών 29-10 21ο, 22ο Γυμνάσιο Αθηνών 5-11 57ο, 16ο ΓΕΛ Αθηνών 11-11 1ο, 3ο ΓΕΛ Ζωγράφου 19-11 7ο, 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου 26-11 5ο, 6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 3-12 40ό, 61ο Γυμνάσιο Αθηνών 8-12 1ο, 2ο ΓΕΛ Γαλατσίου 15-12 4ο, 6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου 20-1 59ο, 68ο Γυμνάσιο Αθηνών 28-1 59ο, 65ο ΓΕΛ Αθηνών 3-2 Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας, 65ο Γυμνάσιο Αθηνών 9-2 4ο, 3ο ΓΕΛ Γαλατσίου 17-2 4ο, 6ο ΓΕΛ Ζωγράφου 25-2 57ο, 16ο Γυμνάσιο Αθηνών 9-3 46ο, 56ο ΓΕΛ Αθηνών 15-3 5ο, 7ο ΓΕΛ Ζωγράφου 18-3 46ο, 38ο Γυμνάσιο Αθηνών 22-3 23ο, 56ο Γυμνάσιο Αθηνών 15-4 24ο, 2ο Εσπερινό Γυμνάσιο Αθηνών 20-4 38ο, 24ο ΓΕΛ Αθηνών, 2ο Εσπερινό ΓΕΛ Αθηνών

  

Σχολικό έτος 2008-2009 

 ΘΕΜΑ: Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι και Αξιολόγηση των Μαθητών (Αναφορά στο διαγωνισμό PISA) 

 Τόπος διεξαγωγής: Στη πρώτη σχολική μονάδα που εμφανίζεται στο πρόγραμμα που ακολουθεί

3-12-08 57ο Γυμνάσιο Αθηνών. 5-12-08 Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας. 15-12-08 1ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, 2ο Γυμνάσιο Ζωγράφου 15-1-09 61ο Γυμνάσιο Αθηνών. 20-1-09 18ο Γυμνάσιο Αθηνών. 22-1-09 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου. 26-1-09 7ο Γυμνάσιο Ζωγράφου. 29-1-09 46ο Γυμνάσιο Αθηνών. 3-2-09 1ο Γυμνάσιο Γαλατσίου. 6-2-09 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου. 9-2-09 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου,3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου. 13-2-09 21ο Γυμνάσιο Αθηνών, 22ο Γυμνάσιο Αθηνών. 16-2-09 65ο Γυμνάσιο Αθηνών. 19-2-09 1ο ΕΠΑΛ Ζωγράφου. 23-2-09 59ο Γυμνάσιο Αθηνών. 26-2-09 1ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου , 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου. 4-3-09 5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου, 6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου. 10-3-09 4ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, 6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου. 16-3-09 16ο Γυμνάσιο Αθηνών, 56ο Γυμνάσιο Αθηνών. 19-3-09 24ο Γυμνάσιο Αθηνών. 23-3-09 49ο Γυμνάσιο Αθηνών. 26-3-09 38ο Γυμνάσιο Αθηνών, 23ο Γυμνάσιο Αθηνών. 30-3-09 5ο Γυμνάσιο Ζωγράφου. 3-4-09 40ό Γυμνάσιο Αθηνών. 6-4-09 68o Γυμνάσιο Αθηνών. 8-4-09 Γυμνάσιο Νοσοκομείου Παίδων Αγίας Σοφίας

 

Σχολικό έτος 2007-2008

 ΘΕΜΑ: Οι απαιτήσεις του Εκπαιδευτικού Συστήματος από τον Καθηγητή των Μαθηματικών- Οδηγίες σχετικά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

 Τόπος διεξαγωγής: Στην πρώτη σχολική μονάδα που εμφανίζεται στο πρόγραμμα που ακολουθεί

 16/10 59ο ΓΕΛ Αθηνών, 59ο Γυμνάσιο Αθηνών 17/10 40ό ΓΕΛ Αθηνών 22/10 22ο Γυμνάσιο Αθηνών 23/10 3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 25/10 1ο ΓΕΛ Ζωγράφου 6-11-07 Στο 59ο Γυμνάσιο Αθηνών πραγματοποιήθηκε συμπληρωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο για όσους από τους Εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ03 των Γυμνασίων δεν είχαν για διαφόρους λόγους επιμορφωθεί στα νέα βιβλία του Γυμνασίου. 9/11 49ο ΓΕΛ Αθηνών 12/11 49ο Γυμνάσιο Αθηνών 14/11 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 15/11 Γυμνάσιο Χαλκηδόνας 21/11 57ο ΓΕΛ Αθηνών, 57ο Γυμνάσιο Αθηνών 22/11 2ο Γυμνάσιο Ζωγράφου 27/11 18ο Γυμνάσιο Αθηνών, 18ο ΓΕΛ Αθηνών 29/11 1ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, 2ο ΓΕΛ Ζωγράφου 3/12 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, 3ο ΓΕΛ Ζωγράφου 6/12 1ο ΕΠΑΛ-ΤΕΕ Ζωγράφου 11/12 1ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου, 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου 14/12 7ο Γυμνάσιο Ζωγράφου 17/12 21ο ΓΕΛ Αθηνών, 21ο Γυμνάσιο Αθηνών 18/12 40ό Γυμνάσιο Αθηνών 9/1 1ο Γυμνάσιο Γαλατσίου, 61ο Γυμνάσιο Αθηνών 10/1 2ο Εσπερινό ΓΕΛ Αθηνών 15/1 16ο Γυμνάσιο Αθηνών 16/1 23ο Γυμνάσιο Αθηνών 17/1 46ο Γυμνάσιο Αθηνών 18/1 6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου 22/1 4ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου 24/1 5ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, 5ο ΓΕΛ Ζωγράφου 29/1 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου, 1ο ΓΕΛ Γαλατσίου 6/2 65ο Γυμνάσιο Αθηνών, 65ο ΓΕΛ Αθηνών 8/2 56ο Γυμνάσιο Αθηνών 11/2 6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 12/2 5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 14/2 68ο Γυμνάσιο Αθηνών 20/2 16ο ΓΕΛ Αθηνών 22/2 56ο ΓΕΛ Αθηνών 25/2 38ο Γυμνάσιο Αθηνών 29/2 61ο ΓΕΛ Αθηνών 3/3 24ο Γυμνάσιο Αθηνών 5/3 22ο ΓΕΛ Αθηνών 12/3 4ο ΓΕΛ Γαλατσίου 14/3 3ο ΓΕΛ Γαλατσίου 17/3 ΓΕΛ Χαλκηδόνας 26/3 7ο ΓΕΛ Ζωγράφου 27/3 2ο ΓΕΛ Γαλατσίου 28/3 46ο ΓΕΛ Αθηνών 31/3 6ο ΓΕΛ Ζωγράφου 1/4 38ο ΓΕΛ Αθηνών 3/4 24ο ΓΕΛ Αθηνών 15/4 Γυμνάσιο Νοσοκομείου Παίδων Α. Σοφίας 16/4 2ο Εσπερινό Γυμνάσιο Αθηνών

 

Οργάνωση Δειγματικών Διδασκαλιών 

25-10-10 Στο 21ο Γυμνάσιο Αθηνών 12-2 ( ταυτότητες, Γ’ Γυμνασίου). Για όλα τα σχολεία του 2ου και του 7ου Γραφείου της Α’ Δι.Δ.Ε. Αθηνών, το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου και το 1ο ΕΠΑΛ Ζωγράφου.
16-12-10 Στο 61ο Γυμνάσιο Αθηνών 12-2 (παραγοντοποίηση, Γ’ Γυμνασίου). Για το 61ο και το 40ό Γυμνάσιο Αθηνών. Τη 2η ώρα της δειγματικής διδασκαλίας οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες. 17-1-11 Στο 21ο ΓΕΛ Αθηνών (Θεώρημα ROLLE με τη χρήση υπολογιστού, Γ’ Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης). Για το 21ο ΓΕΛ Αθηνών, το 1ο και το 2ο ΓΕΛ Γαλατσίου.
16-2-11 Στο 6ο ΓΕΛ Ζωγράφου (Θεώρημα Μέσης Τιμής και στο Θεώρημα ROLLE με τη βοήθεια του μικρόκοσμου GeoGebra, Γ’ Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης). Για το 6ο και 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου. Οι μαθητές έκαναν χρήση Η/Υ και εργάστηκαν σε ομάδες.
3-3-11 Στο 6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου (Γραφική παράσταση της ψ=αχ+β, Β’ Τάξη Γυμνασίου). Για το 5ο και το 6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες.
15-1-13 Δειγματική διδασκαλία στο Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο
16- 1-13 Δειγματική διδασκαλία στο Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο
21-1-13 Δειγματική διδασκαλία στο Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο
23- 1-13 Δειγματική διδασκαλία στο Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο

 

Συμμετοχή στις εργασίες Σεμιναρίων και Συνεδρίων 

1)¨Διδακτική και Ιστορία των Μαθηματικών¨, Εξαμηνιαίο σεμινάριο του Μαθηματικού Τμήματος του Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 1996.
2) ¨Ιστορία και Φιλοσοφία της Αρχαίας και Μεσαιωνικής Επιστήμης¨, δεκαπενθήμερο σεμινάριο του τμήματος Μεθοδολογίας και Ιστορίας της Θεωρίας της Επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, Δεκέμβριος 1997.
3) Σεμινάριο Πολλαπλασιαστών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. διαρκείας 25 ωρών, συνδιοργάνωση απο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1998.
4) ¨Τα Μαθηματικά στις Νέες Εκπαιδευτικές Συνθήκες¨, Συνέδριο της ΕΜΕ, Χίος, Νοέμβριος 1998.
5) ¨Introduction à l’ astronomie byzantine¨, Σεμινάριο απο την Anne Tihon, Université Catholique de Louvain, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Φεβρουάριος 1999. Δεν δόθηκαν βεβαιώσεις.
6) ¨Μαθηματικά¨, Ημερίδα του Κ.Ε.Ε., Αθήνα, Μάρτιος 1999.
7) ¨Μαθηματικά Νέα Γενιά και Κοινωνία¨, Συνέδριο της ΕΜΕ, Λάρισα, Νοέμβριος 1999.
8) ¨Εκπαίδευση κατά τον 21ο αιώνα στις χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου¨, Διεθνές Συνέδριο το οποίο διοργάνωσε το Κ.Ε.Ε. σε συνεργασία με την Ουνέσκο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1999.
9) ¨Μαθηματικά στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση¨, Συνέδριο του τμήματος Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών του Μαθηματικού Τμήματος του Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, Μάιος 2000.

10) ¨Πλάτων και Μαθηματικά: Η ανθυφαιρετική φύση της Φιλοσοφίας του Πλάτωνος¨, Μεταπτυχιακό μάθημα- Σεμινάριο από τον Καθηγητή. κ. Στυλιανό Νεγρεπόντη του Τμήματος Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, εαρινό εξάμηνο 2000.
11) ¨Διδακτική των Μαθηματικών¨, Σεμινάριο της ΕΜΕ για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αθήνα, Τρίπολη, Φεβρουάριος 2001. Θεματικές Ενότητες: α) Διδασκαλία των Μαθηματικών σαν διαδικασία λύσεων προβλήματος β) Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. γ) Παρουσίαση του βιβλίου της Ευκλείδειας Γεωμετρίας της Ε.Μ.Ε. δ) Ανάπτυξη Κριτικής και Δημιουργικής σκέψης. ε) Η Διδασκαλία της Ανάλυσης. στ) Το Πυθαγόρειο Θεώρημα διαχρονικά.
12) Σεμινάριο ¨Διδακτικής των Μαθηματικών¨, Ελλ. Μαθηματική Εταιρεία, Νίκαια, Φεβρουάριος 2001. Θεματικές Ενότητες: α) Αναλυτικά προγράμματα Μαθηματικών του Γυμνασίου. β) Αναλυτικά προγράμματα Μαθηματικών του Λυκείου.
13) ¨Το Βυζάντιο ως Οικουμένη¨, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, Νοέμβριος 2001. Δεν δόθηκε βεβαίωση.
14) ¨Μάθηση και Διδασκαλία. Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις¨, Συμπόσιο των Δελφών, Κ.Ε.Ε., Δελφοί, Δεκέμβριος 1998.
15) Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών ΜΑSSΕΕ 2003 (Mathematical Society of South Eastern Europe), Μπόροβιτς, Βουλγαρία, Σεπτέμβριος 2003.
16) Διεθνές Συνέδριο Ψηφιοποίησης SEEDI (South-Eastern European Digitization Initiative), Oχρίδα, ΠΓΔΜ, Σεπτέμβριος 2005.
17) Διημερίδα με θέμα ¨Μαθηματικές γνώσεις και αξιολόγηση¨, που διοργανώθηκε από το Κ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, Αθήνα, Μάρτιος 2000.
18) Β’ Συνέδριο Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Σεπτέμβριος 1999.
19) Γ’ Συνέδριο Βυζαντινολόγων, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2000.
20) Δ’ Συνέδριο Βυζαντινολόγων, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 2002.
21) Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Κομοτηνή, Νοέμβριος 2002.
22) Ε’ Συνέδριο Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα, Σεπτέμβριος 2003.
23) ΣΤ’ Συνέδριο Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου¨, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.
24) 3ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιοποίησης SEEDI, Μαυροβούνιο, Σεπτέμβριος 2007.
25) 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Κοζάνη, Νοέμβριος 2007.
26) Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Μαθηματικό Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α. με θέμα «Διδασκαλία της Ανάλυσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση Εργαλείων της Δυναμικής Γεωμετρίας», Αθήνα 08-12-07.
27) 27-02-08 Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο-Ημερίδα του Π.Ι. με θέμα «ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και νέα διδακτικά πακέτα».
28) 20, 21-03-08 Παρακολούθηση διημερίδας του Π.Ι. με θέμα «Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
29) 07-11 Απριλίου 2008 Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Π.Ι. με θέμα «Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης».
30) 4ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιοποίησης SEEDI, Ιούνιος 2008, Βελιγράδι, Σερβία.
31) 16-10-08 Συμμετοχή στις εργασίες της ημερίδας του Π.Ι. με θέμα «Παρουσίαση ερευνών του Παρατηρητηρίου Μετάβασης του Π.Ι.».
32) 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Βόλος, Νοέμβριος 2008.
33) 12ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Μετανάστευση- Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας», του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 19-21 Ιουνίου 2009.
34) MASSEE Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών, MICOM 2009, 16-20 Σεπτεμβρίου, Οχρίδα, ΠΓΔΜ.
35) Επιμορφωτικό Σεμινάριο »Παντού Μαθηματικά», ΕΜΕ, 21, 22, 28, 29 Ιανουαρίου 2011, Ευγενίδειο Πλανητάριο.
36) 29o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Καλαμάτα, Νοέμβριος 2012.
37) 5η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (παράρτημα Θεσσαλονίκης), Θεσσαλονίκη, 27-31 Μαρτίου 2013.

 

Άλλα ενδιαφέροντα- Δραστηριότητες 

 1. i) Τριετής μετεκπαίδευση στην Παλαιογραφία. Βλ. στην αρχική σελίδα βεβαιώσεις απο το Παλαιογραφικό αρχείο του Μορφωτικού ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (ΜΙΕΤ): Α’ κύκλου (1998). Β’ κύκλου (1999). Γ’ κύκλου (2000).
  ii) Διδασκαλία Μαθηματικών σε Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης (1975-1980).
  iii) Μέλος της ΜΕΝΣΑ από το 1988.
  iv)Γαλλικά, Αγγλικά
  v) Πιστοποημένη Επιμόρφωση Α΄ επιπέδου στις ΤΠΕ (2010).

 

 

Αφήστε μια απάντηση