Άρθρα κατηγορίας "Εκπαίδευση"

Συνεδρία 5-Εκπαιδευτικές χρήσεις επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικών φύλλων, Εκπαιδευτικές χρήσεις συνεργατικών περιβαλλόντων, Ιστολόγια

Η επεξεργασία κειμένου

Στην 5η συνεδρία ασχοληθήκαμε αρχικά με την επεξεργασία κειμένου, εξετάζοντας τη ως ένα ισχυρό μέσο και ως ένα πυρήνα συνεργατικής διδασκαλίας.

Υλοποιήσαμε με τη βοήθεια του Google Docs ένα ημερολόγιο σε στυλ εορτολογίου εμπλουτισμένο με εικόνες αλλά και υπερσυνδέσμους που να παραπέμπουν σε περαιτέρω πληροφορίες για τις εορτές του Ιανουαρίου.

Στην συνέχεια δημιουργήσαμε από κοινού στην ομάδα μας ένα έγγραφο στο Microsoft Word ενεργοποιώντας την επιλογή της «Παρακολούθησης αλλαγών». Η συγκεκριμένη τεχνική αποθηκεύει και αποτυπώνει τις αλλαγές που γίνονται σε ένα έγγραφο κειμένου και συνεπώς διευκολύνει τη συνεργατική συγγραφή κειμένων.

Ο τρόπος λειτουργίας της δυνατότητας αυτής του Microsost Word αναλύεται και στο παρακάτω βίντεο:

Υπολογιστικά φύλλα

Χρησιμοποιήσαμε τα υπολογιστικά φύλλα ως εργαλείο για την επίλυση ενός αλγεβρικού προβλήματος.

Το πρόβλημα ήταν το εξής: «Πρέπει να προσδιορίσουμε πόσες είναι οι κότες και πόσα είναι τα πρόβατα
σε μια αυλή, αν γνωρίζουμε συνολικά ότι έχουν 26 κεφάλια και 64 πόδια.»

Φτιάξαμε ένα φύλλο εργασίας με τις κατάλληλες γραμμές και στήλες και ξεκινήσαμε την επίλυση αρχικά απλά δοκιμάζοντας δεδομένα.Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τύπους αλλά και τη δυνατότητα της αυτόματης συμπλήρωσης αποτελεσμάτων οδηγηθήκαμε στη λύση του προβλήματος.

Εισαγωγή στις Φόρμες Google

Σε μια άλλη δραστηριότητα ασχοληθήκαμε με τις Φόρμες της Google.

Επεξεργαστήκαμε τις δυνατότητες τους στη λογική της δημιουργίας ενός On line ερωτηματολογίου με κλειστές απαντήσεις 1) πολλαπλής επιλογής, 2) check box ώστε να γίνονται αποδεκτές περισσότερες απαντήσεις, 3)ανοικτών απαντήσεων. Περιορίσαμε τη δυνατότητα υποβολής σε μία ανά χρήστη με την ταυτοποίηση του μέσω του προσωπικού λογαριασμού του Google.Δώσαμε απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της φόρμας και είδαμε το γραφικό τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων.

Συμπεράναμε πως οι Φόρμες της Google μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στην εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να ανιχνευθούν οι αυθόρμητες αντιλήψεις των μαθητών για ένα θέμα, για μια διαμορφωτική αξιολόγηση, ακόμη και για μια έρευνα των ίδιων των εκπαιδευτικών, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στη λήψη «ανάδρασης» στοιχείου απαραίτητου σε μια εκπαιδευτική διαδικασία.

Κινητά εργαστήρια Πληροφορικής σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας

Με κινητά εργαστήρια Πληροφορικής θα προμηθεύσει το υπουργείο Παιδείας, όλα τα Γυμνάσια (1760) της χώρας , σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Κ. Αρβανιτόπουλος.Το κάθε Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής θα περιλαμβάνει:
-15 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές με το απαραίτητο λογισμικό,
-Ένα τραχήλατο ερμάριο για τη φύλαξη και φόρτιση των Η/Υ, με διάταξη πολλαπλών παροχών ρεύματος με προστασία από υπέρταση και διακόπτη
-Ένα Wifi Access Point με απαραίτητο λογισμικό

Συνολικά θα γίνει η προμήθεια Χιλίων Επτακοσίων Εξήντα (1.760) Φορητών Εργαστηρίων, τα οποία περιλαμβάνουν:
• 26.400 Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Laptops)
• 1.760 Ερμάρια αποθήκευσης, φόρτισης & μεταφοράς
• 1.760 WiFi Access Points
Για την αγορά και εγκατασταση των εργαστηρίων έχουν προυπολογιστεί 18.920.00 ευρώ (μέσω ΕΣΠΑ).
Για την σκοπιμότητα της προμήθειας των 1760 εργαστηρίων στην απόφαση του υπουργείου τονίζεται ότι « η χρήση των ΤΠΕ βοηθά στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών , στην αλλαγή διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας και εξασφαλίζει την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους του μαθητές πανελλαδικά. Η στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν και μέσα από την παροχή της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής που στην παρούσα φάση δεν υφίσταται».

Αλλαγή στην ημερομηνία των εκλογών για το ΔΣ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας

Το ΔΣ του ΤΑ.Κ.ΔΕ.Ν.Ι. σας ενημερώνει ότι λόγω αλλαγής της ημερομηνίας εκλογών των αιρετών για τα υπηρεσιακά συμβούλια, άλλαξε αντίστοιχα και η ημερομηνία εκλογών για το ΔΣ του Ταμείου.

Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 20:00 στο 4ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων θα γίνει η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Ταμείου.

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνουν τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012 μαζί με τις εκλογές των αιρετών στο 2ο Λύκειο Ιωαννίνων.

Εκλογές για το ΔΣ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αλληλοβοήθειας προκειμένου να καταρτίσει το ψηφοδέλτιο για τις εκλογές Νοεμβρίου 2012,

καλεί

τα μέλη που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν έγγραφες αιτήσεις υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και την ελεγκτική επιτροπή του ταμείου μας στον Δ/ντή του 7ο Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων μέχρι 31 Οκτωβρίου 2012.

Η εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση θα γίνει την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 20:00 στο 4ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων.

Η παρουσία μελών και φίλων του Ταμείου για την επιβίωσή του και την πολύτιμη προσφορά είναι επιβεβλημένη.

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνουν στις 7 Νοεμβρίου 2012 στον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των  εκλογών των αιρετών του κλάδου μας.

Εργαστήριο Πληροφορικής 1ου «Ελισσαβέτιου» Δημ.Σχ. Ιωαννίνων.

Το πανέμορφο κτίριο όπου στεγάζεται το σχολείο.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς το Ελισσαβέτειο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων ζήτησε τη βοήθεια μας καθώς το παλιό και στενάχωρο εργαστήριο πληροφορικής δεν κάλυπτε τις αυξημένες ανάγκες των τμημάτων του σχολείου.Αποφασίστηκε λοιπόν η μεταφορά του εργαστηρίου σε καταλληλότερη και πιο ευρύχωρη αίθουσα.

Ο Σπύρος επί τω έργω...Διακρίνεται και καλώδιο-απλώστρα που θα συνδέει τον κάτω όροφο με το διαδίκτυο.

Από ηλεκτρολόγο έγινε η εγκατάσταση των επιτοίχιων καναλιών και της ηλεκτρολογικής υποδομής (πίνακας,πρίζες).Η υπόλοιπη δικτυακή υποδομή υλοποιήθηκε από το προσωπικό του ΚΕΠΛΗΝΕΤ.

Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε δομημένη καλωδίωση τοπικού δικτύου τύπου Ethernet, με δυνατότητα σύνδεσης 24 Η/Υ.Στο εργαστήριο μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε το παλιό rack,όπου μέσα τοποθετήθηκαν: 2 switch 10/100 Mbps 16 port, 1 patch panel 24 port και ένας adsl router.Το εργαστήριο συνδέθηκε στο internet μέσω Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με adsl γραμμή στα 2 Mbps.

Η σύνθεση του rack σχεδόν έτοιμη,λείπουν μόνο τα patch cords.

Πλέον η δικτυακή υποδομή του εργαστηρίου είναι έτοιμη και απαιτείται ο εξοπλισμός του με μερικούς Η/Υ ακόμη ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας για τους μικρούς μαθητές.

Back to work…

Σεπτέμβρης λοιπόν και κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, όσον αφορά τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Προσωπικά η νέα χρονιά με βρίσκει στον γνώριμο πάγκο του ΚΕΠΛΗΝΕΤ, όπου είχα την τιμή να επιστρέψω  μετά από απουσία ενός χρόνου και κάτι…

Εκεί, αφού εγκατασταθήκαμε και τακτοποιηθήκαμε (μιλάμε για πολύ κουβάλημα), σας περιμένουμε με ανανεωμένη σύνθεση και ρεπερτόριο για να σας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία…τεχνικής υποστήριξης.

Δυστυχώς τις υπηρεσίες μας θα τις απολαμβάνετε πλέον μόνο στο χώρο μας, καθότι η ενημέρωση που είχαμε είναι πως οδοιπορικά για μετακινήσεις γιοκ, μέχρι νεωτέρας…

Τα εντός πόλης επείγοντα περιστατικά (δικτυακά κλπ) θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε και με επιτόπιες επισκέψεις, μετακινούμενοι με τα δυο μας ποδαράκια, άντε το πολύ πολύ με τις δυο μας ρόδες…

Καλή Σχολική Χρονιά με υγεία (και με λίγο χιούμορ ως αντίδοτο).

Τα στατιστικά στοιχεία των Πανελληνίων 2011

Στις εξετάσεις προσήλθε το 98,37% του  συνόλου των υποψηφίων (85478 από 86924 υποψηφίους). Το 2010 είχε προσέλθει το 98,4% του  συνόλου των υποψηφίων (90593 από 92081 υποψηφίους).

Φέτος αναβαθμολογήθηκαν, λόγω διαφοράς α’ και β’ βαθμολογητή, 36.538 γραπτά (ποσοστό 6,83%). Παρατηρείται δηλαδή μείωση σε σχέση με το 2010. (Το 2010 είχαν αναβαθμολογηθεί  40.089 γραπτά (ποσοστό 7,08%)).

Η κλιμάκωση της βαθμολογίας έχει βελτιωθεί στα περισσότερα μαθήματα σε σχέση με το 2010 (με την έννοια ότι επιτρέπει την καλύτερη κατάταξη των υποψηφίων). Μείωση εμφανίζεται στα γραπτά που βαθμολογήθηκαν  μεταξύ 18-20 (11,09 έναντι 15,51% για το έτος 2010)  καθώς και στα γραπτά που βαθμολογήθηκαν μεταξύ 15-18 (18,08% έναντι 19% για το έτος 2010.

Πιο συγκεκριμένα, στα επιμέρους μαθήματα η κατανομή της βαθμολογίας «βελτιώθηκε» σε όλα τα μαθήματα εκτός της Φυσικής Γενικής Παιδείας (όπου το ποσοστό των «αριστούχων» αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι και έφτασε στο 47,27%).

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΔΩ

Υπολογισμός μορίων υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων στο Excel

Υπολογισμός μορίων υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων στο Microsoft Excel.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ολο τo πρόγραμμα των φετινών Πανελληνίων εξετάσεων


Από τις 12 Μαΐου μέχρι και την 1η Ιουνίου θα διαρκέσουν οι φετινές πανελλήνιες, με όσους μαθητές έχουν να διαγωνιστούν και σε ειδικά μαθήματα να καθυστερούν για κάποιες επιπλέον ημέρες τις διακοπές τους. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των φετινών πανελληνίων.
►Πρόγραμμα ημερησίων και εσπερινών γενικών λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β) στα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής:
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
12/05/11 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
14/05/11 -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
16/05/11 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ   -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ   ΘΕΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
(ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
18/05/11 -ΙΣΤΟΡΙΑ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ   -ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ -ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
20/05/11 -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   -ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ –  ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
23/05/11 -ΛΑΤΙΝΙΚΑ -ΧΗΜΕΙΑ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ   -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ- ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
25/05/11 -ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

►Πρόγραμμα……….
ημερησίων και εσπερινών γενικών λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Α) και μαθημάτων ειδικότητας ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) Διαβάστε όλο το άρθρο »

Την Πληροφορική στα υποχρεωτικά μαθήματα του νέου Λυκείου ζητούν μαθητές και γονείς

Την έρευνα κοινής γνώμης για το Νέο Λύκειο, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Από την έρευνα διαφαίνεται η αναντιστοιχία μεταξύ των προθέσεων του υπουργείου Παιδείας και των αναγκών της Ελληνικής κοινωνίας καθώς μαθήματα που το υπουργείο έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα καταργηθούν στο νέο Λύκειο βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα των επιθυμιών των γονέων και των μαθητών, ως υποχρεωτικά.

Για παράδειγμα, για το μάθημα της Πληροφορικής το οποίο το υπουργείο Παιδείας προτίθεται να καταργήσει από το νέο Λύκειο διαφαίνεται από την έρευνα, σε ποσοστό 84,3%, ότι θα πρέπει να διδάσκεται ως υποχρεωτικό. Όπως επισημαίνει και η Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ), είναι προφανής η αναντιστοιχία των επιδιώξεων του υπουργείου και της θέλησης της κοινωνίας για ουσιαστική και σύγχρονη μόρφωση σε ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο καθορίζει και θα καθορίζει, σχεδόν αποκλειστικά στα επόμενα χρόνια, την εξέλιξη και την πρόοδο της Ελλάδας σε όλους τους τομείς.

Το Υπουργείο Παιδείας και όλοι οι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό του Νέου Λυκείου, έστω και την τελευταία στιγμή, θα πρέπει να αρθούν στο ύψος των ιστορικών ευθυνών τους, να αφουγκραστούν την κοινωνία. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως επισημαίνει η ΠΕΚΑΠ, εκτός των άλλων θα αποδείξουν ότι η έρευνα και η δημόσια διαβούλευση που θα ακολουθήσει, είναι προσχηματικές και άνευ αξίας κινήσεις που γίνονται μόνο για επικοινωνιακούς και όχι ουσιαστικούς λόγους.

Στην έρευνα αποτυπώνονται επίσης ενδιαφέροντα στοιχεία, όσον αφορά τις απόψεις της κοινωνίας για την Τεχνολογική Εκπαίδευση και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα κοινής γνώμης για το Νέο Λύκειο.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων