Άρθρα κατηγορίας "Ανάπτυξη Εφαρμογών"

Τελικό επαναληπτικό διαγώνισμα στην ΑΕΠΠ από το Στέκι των Πληροφορικών

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επαναληπτικό ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2010 – 2011

Επιμέλεια :

Ομάδα Διαγωνισμάτων από  “Το στέκι των πληροφορικών”

Θέμα  Α

Α1. Δίνονται οι παρακάτω εντολές από ένα τμήμα προγράμματος:

ΔΙΑΒΑΣΕ α, β

x ! α > β

Να χαρακτηρίσετε αν κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ). Αιτιολογήσετε κάθε σας απάντηση

  1. Η x είναι λογική μεταβλητή.
  2. Τα α, β μπορεί να είναι μεταβλητές τύπου χαρακτήρα.
  3. Τα α , β μπορεί να είναι λογικές μεταβλητές.
  4. Τα α , x είναι πάντα μεταβλητές διαφορετικού τύπου.
  5. Το α πρέπει να έχει τιμή μεγαλύτερη του β.

(Μονάδες  5)

Α2. Ένας προγραμματιστής καλείται να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα διαχειρίζεται τα ονόματα και τους βαθμούς 160 μαθητών και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών με βαθμό μεγαλύτερο από τον μέσο όρο του σχολείου.
Για το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει, να γράψετε:

  1. Ποια είναι τα δεδομένα ;
  2. Ποια είναι τα ζητούμενα ;
  3. Σε ποια κατηγορία θα το  κατατάσσατε με βάση τη δυνατότητα επίλυσής του;
  4. Είναι απαραίτητη η χρήση πίνακα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ).Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

(Μονάδες  4)

Διαβάστε όλο το άρθρο »

ΥΛΗ ΑΕΠΠ 2010-2011

1. Ανάλυση προβλήματος
1.1 Η έννοια πρόβλημα.
1.2 Κατανόηση προβλήματος.
1.3 Δομή προβλήματος.
1.4 Καθορισμός απαιτήσεων.
1.5 Κατηγορίες προβλημάτων.
1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής.

2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων
2.1 Τι είναι αλγόριθμος.
(Εκτός η 2.2)
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.
2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου.
2.4.1 Δομή ακολουθίας.
2.4.2 Δομή Επιλογής.
2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η τελευταία πρόταση της σελ. 36 “Αν οι διαφορετικές επιλογές … στο παράδειγμα που ακολουθεί.”, που αναφέρεται στην πολλαπλή επιλογή, καθώς και το Παράδειγμα 5. Επιλογή ορίων, σελ. 37).
2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες.
2.4.5 Δομή Επανάληψης. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ημερίδα ΑΕΠΠ στην Αθήνα 23 Ιουνίου 2010

Η ΕΠΥ με την υποστήριξη της ΠΕΚΑΠ συνεχίζει την προσπάθεια για την πληρέστερη αποτύπωση διαφόρων παραμέτρων που σχετίζονται με το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Για την επίτευξη αυτού του στόχου και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάχυση των υπαρχόντων δεδομένων στην εκπαιδευτική κοινότητα, διοργανώνει,

Ημερίδα

την

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010, 2μμ – 8μμ

στο

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Η θεματολογία της ημερίδας χωρίζεται σε τέσσερεις ενότητες:

ε1.Αναγκαιότητα εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος.

ε2.Γνωστικές απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα μαθήματα Πληροφορικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ε3.Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών Πληροφορικής.

ε4.Αναντιστοιχία αναλυτικών προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις των διεθνών μαθητικών διαγωνισμών Πληροφορικής.

Για το σκοπό αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει περίληψη μίας σελίδας, η οποία να περιλαμβάνει τον τίτλο της εισήγησης, τα ονόματα των εισηγητών, τα στοιχεία επικοινωνίας, την ενότητα που εντάσσεται η εισήγηση, στην διεύθυνση aepp_23Jun10@epy.gr.

Για λεπτομέρειες που αφορούν στις εισηγήσεις και στην δήλωση συμμετοχής θα βρείτε στην σελίδα http://www.epy.gr/aepp_20100623/aepp.php

Εξέταση της ΑΕΠΠ 2010,ένα πλήγμα στο θεσμό των Πανελλαδικών

book-aepp.jpg
Από το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά τη λήξη της εξέτασης στο μάθημα ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) στα πλαίσια των Πανελλαδικών Εξετάσεων, όλοι οι εμπλεκόμενοι βιώνουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση.

Τα διάφορα διαδικτυακά στέκια, όπου «συχνάζουν» οι καθηγητές πληροφορικής έχουν πάρει φωτιά από επιχειρηματολογίες, διαφωνίες, ακόμη και αντεγκλίσεις!
Διάφορα blog έχουν κατακλυστεί από e-mail διαμαρτυρίας.
Οι γονείς των υποψηφίων θέλοντας να αντιληφθούν τι έχει συμβεί, σπάνε τα κεφάλια τους, προσπαθώντας να αφομοιώσουν σε χρόνο dt βασικές έννοιες αλγοριθμικής και προγραμματισμού Η/Υ!
Όλα αυτά θα φάνταζαν διασκεδαστικά αν δεν υπήρχαν στη μέση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι υποψήφιοι δηλαδή. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Επαναληπτικό Διαγώνισμα από «το στέκι των πληροφορικών»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επαναληπτικό  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ                                              ΣΧ. ΕΤΟΣ 2009 – 2010

Επιμέλεια :

Ομάδα Διαγωνισμάτων από  “Το στέκι των πληροφορικών”

Θέμα  1ο

Α. Δίνεται η παρακάτω ακολουθία εντολών αλγορίθμου:

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ  Θέμα1

ΔΕΔΟΜΕΝΑ // Ν //

Σ f 0

π f 0

ΓΙΑ ι ΑΠΟ -10 ΜΕΧΡΙ Ν

            ΔΙΑΒΑΣΕ  α, β

            Σ f Σ + α+ β

            π f π +1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Αποτ f Σ / π

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  // Αποτ //

ΤΕΛΟΣ  Θέμα1

 

Να χαρακτηρίσετε αν κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ).

1.        Οι εντολές του βρόχου θα εκτελεστούν τουλάχιστον μία φορά σε κάθε περίπτωση.

2.        Μπορεί να υλοποιηθεί ισοδύναμος αλγόριθμος με τη χρήση της εντολής επανάληψης  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ … ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ αντί της ΓΙΑ χωρίς την προσθήκη επιπλέον εντολών.

3.        Υπάρχει ένα αλγοριθμικό κριτήριο που δεν πληρείται στις εντολές αυτές.

4.        Ο παραπάνω αλγόριθμος υπολογίζει το μέσο όρο των αριθμών που διαβάζει.

5.        Η τιμή του Ν δηλώνει το πλήθος των αριθμών που εισάγονται με την εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ 

                                                                                                                                                                  (Μονάδες  5)

 

Β. Δίνεται το παρακάτω τμήμα δηλώσεων ενός προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ :

 

            ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

                  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, ……………………….

                  ………………………………………………

 

Β1. Για κάθε μια από τις παρακάτω λειτουργίες και λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω τμήμα δηλώσεων, να δώσετε την εντολή που την υλοποιεί :

 

1.        Αποθήκευση στον πίνακα ΠΟΛΗ[3] των τιμών «ΠΥΡΓΟΣ», «ΠΑΤΡΑ», «ΑΙΓΙΟ» με τη σειρά όπως αυτές αναγράφονται.

2.        Εκχώρηση του αριθμού 19 στη μεταβλητή Χ .

3.        Εκχώρηση του υπολοίπου της διαίρεσης της μεταβλητής X με το 7

στη μεταβλητή Y .

4.        Εκχώρηση στη μεταβλητή Κ του ακέραιου μέρους της τετραγωνικής ρίζας του Υ.

5.        Αύξηση του Κ κατά 15%.

6.        Εκχώρηση της απόλυτης τιμής της διαφοράς του Χ από το Y στη μεταβλητή Y.

7.        Εισαγωγή του ονόματος της πόλης  «ΤΡΙΠΟΛΗ» στη μεταβλητή Π.

8.        Έλεγχος της μεταβλητής Π αν υπάρχει στον πίνακα ΠΟΛΗ[3] και εκχώρηση στη μεταβλητή Β της τιμής ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ αντίστοιχα. 

9.        Αντιμετάθεση των τιμών «ΠΥΡΓΟΣ», «ΑΙΓΙΟ» στον πίνακα ΠΟΛΗ.

10.   Εμφάνιση του περιεχομένου των μεταβλητών  Χ, Υ, Κ, Π, Β και των στοιχείων του πίνακα ΠΟΛΗ.

(Μονάδες 10)

Β2.  Να συμπληρώσετε το παραπάνω τμήμα δηλώσεων (Β) με όλες τις μεταβλητές του ερωτήματος Β1.     

     (Μονάδες 3)

Γ.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. Στη στήλη Β υπάρχουν τρία επιπλέον στοιχεία.

 

Α

Β

 

     (Μονάδες 4)

 

Διαβάστε όλο το άρθρο »

Προτεινόμενα θέματα Ανάπτυξης Εφαρμογών

101641_b.jpg

101642_b.jpg

Εύρεση σφάλματος σε αλγόριθμο

Ο παρακάτω αλγόριθμος φτιάχτηκε για να ελέγχει και να εκτυπώνει αν ένας θετικός ακέραιες αριθμός είναι μονοψήφιος, διψήφιος ή τριψήφιος. Στην περίπτωση που δοθεί αριθμός αρνητικός ή με περισσότερα από 3 ψηφία ο αλγόριθμος πρέπει να εμφανίζει το μήνυμα «Λάθος δεδομένα».

Αλγόριθμος ψηφία
Διάβασε x
Αν x>=0 και x=< 10 τότε
Εμφάνισε «Μονοψήφιος»
Αλλιώς_αν x<100 τότε
Εμφάνισε «Διψήφιος»
Αλλιώς_αν x<1000 τότε
Εμφάνισε «Τριψήφιος»
Αλλιώς
Εμφάνισε «Λάθος δεδομένα»
Τέλος_αν
Τέλος ψηφία

Θεωρείτε τον παραπάνω αλγόριθμο σωστό ή λάθος?

Δομή Ακολουθίας-2o θέμα διαγωνίσματος

Ένας αλγόριθος δέχεται την τιμή της μεταβλητής Χ και εμφανίζει τις τιμές των μεταβλητών Χ , Υ, Ζ , W. Σε 4 διαδοχικές εκτελέσεις του αλγορίθμου δόθηκαν ως είσοδοι οι τιμές 2,3,4,5 και εμφανιστηκαν οι τιμές των μεταβλητών όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

Είσοδος

Χ

‘Εξοδοι:

Χ

Υ

Ζ

W

1η εκτέλεση

 

2

 

3

4

6

2

2η εκτέλεση

 

3

 

4

6

9

3

3η εκτέλεση

 

4

 

5

8

12

4

4η εκτέλεση

 

5

 

6

10

15

5

Να κατασκευαστεί αλγόριθμος που υλοποιεί τα παραπάνω (χωρίς την χρήση της επιλογής). Προσοχή δεν είναι απαραίτητα μοναδικός!!

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων