Μια νέα σελίδα etwinning

Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε

για να δώσει έμπνευση

στους μαθητές

να δημιουργήσουν κάτι

που θα το στείλουν

στους e-twin φίλους τους