ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΠΛΑ!

Θα μπορούσα να σχεδιάσω τα έπιπλα του δωματίου μόνος μου και μάλιστα σε τρισδιάστατη απεικόνιση;

Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινή μου ζωή;

Θα μπορούσα να εργαστώ με ένα δωρεάν εύχρηστο εργαλείο και να δημιουργήσω τις δικές μου ηλεκτρονικές μακέτες;

Η επίδειξη αυτή δίνει μια πρώτη απάντηση. Χρειάζεται βέβαια δουλειά…

Καλή επιτυχία!