Ετικέτα: Παρουσιάσεις

Η Συμμετρία γύρω μας

Μια παρουσίαση στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου για εισαγωγή στο κεφάλαιο της συμμετρίας.

Και μερικά ακόμη στη πρώτη μου προσπάθεια στη blogσφαιρα blogs.sch.gr/nimpimaria.

Κίνηση στο PowerPoint

Κουμπιά ενεργειών στο PowerPoint

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο PowerPoint

Δραστηριότητα – OpenOffice Impress

Δραστηριότητα – Λογισμικό παρουσιάσεων

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση