Ετικέτα: Δραστηριότητες

Η Συμμετρία γύρω μας

Μια παρουσίαση στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου για εισαγωγή στο κεφάλαιο της συμμετρίας.

Και μερικά ακόμη στη πρώτη μου προσπάθεια στη blogσφαιρα blogs.sch.gr/nimpimaria.

Σενάριο 3 – Μέσα Πλευρών τριγώνου

Κίνηση στο PowerPoint

Κουμπιά ενεργειών στο PowerPoint

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο PowerPoint

Δραστηριότητες στην ενότητα 2.1 – Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση